Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 12 september 2019

Kirkesanger

Resen kirke, Skive provsti, Viborg stift

Kirkesanger søges til Resen kirke, Skive provsti, Viborg stift
En stilling som kirkesanger ved Resen kirke er ledig og ønskes besat pr. 1. november 2019 eller snarest derefter.

Stillingen er en deltidsstilling med 8 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

Kirkesang ved søndags- og helligdagsgudstjenester, bryllupper og bisættelser.
Der afholdes årligt ca. 65 gudstjenester, 10 vielser, 35 begravelser / bisættelser og 5 øvrige tjenester.

Resen sogn har ca. 3300 indbyggere. Der er en god tilslutning til kirkegang og forskellige tiltag i sognehuset, der ligger i tæt tilknytning til kirken.

Vi forventer, at du:
Har en god sangstemme og at du vil indgå i et konstruktivt samarbejde med præst, organist, kirketjener, kirke- og kulturmedarbejder og menighedsråd.

Vi har børne- og ungdomskor samt babysalmesang i Resen sogn under ledelse af organisten og KK-medarbejderen.
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for
kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Årslønnen for en fuldtidsstilling aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr.
( nutidskroner).
Fikspunktet er 284.390,- omregnet til arbejdstidsbrøk.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillæg udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner).
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Menighedsrådets forslag til lønniveau pr. måned er 5.684,- efter uddannelse og kvalifikationer. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Helga Ørgaard tlf. 4026 1896 eller formand og kontaktperson Svend Sandfeld tlf. 9752 4912  /  2344 3907.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 12. september 2019 kl. 12,00.
Der forventes samtale og prøvesang i uge 38.
I øvrigt henvises til Resen sogns hjemmeside: www.resensogn.dk

Der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Ansøgning med bilag sendes til 8573fortrolig@sogn.dk

Resen Menighedsråd

Kontaktpersoner

Menighedsrådsformand
Svend Sandfeld
Hovednummer: 97524912
Mobil: 23443907
8573fortrolig@sogn.dk

Arbejdsgiver

RESEN MENIGHEDSRÅD
Anemonevej 13
7800 Skive

Ansøgning

Søg via e-mail: 8573fortrolig@sogn.dk

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8516373
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...