Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 13 september 2019

Kirkesanger

11 t/uge

Skælskør-Eggeslevmagle Pastorat

Kirkesanger
En stilling som kirkesanger i Skælskør-Eggeslevmagle Pastorat er ledig til besættelse snarest muligt.

Skælskør-Eggeslevmagle pastorat består af sognene Skælskør og Eggeslevmagle, og der gøres således tjeneste i begge kirker, dog hovedsagligt i Skælskør Kirke

Stillingen er på 11 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

  • Gudstjenester og kirkelige handlinger

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Skælskør-Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd beliggende Skovvej 1, 4230 Skælskør.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales inden for intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 288.586,33 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr.(nutidskroner).

OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Andreas Jensen på telefonnummer 24 78 99 70 /acj@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til acj@km.dk. Ansøgninger og alle personlige oplysninger opbevares alene på kirkeministeriets server på ovenstående mailadresse og slettes, når stillingen besættes. Evt. papirkopi opbevares i aflåst skab og makuleres ved besættelse af stillingen.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 13. september 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 38.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer

Kontaktpersoner

Kirkesanger
Andreas Jensen
Arbejde direkte: 24789970
Mobil: 24789970
acj@km.dk

Arbejdsgiver

Skælskør-Eggeslevmagle Kirker
Skovvej 1
4230 Skælskør

Ansøgning

Søg via e-mail: acj@km.dk
Søg skriftligt

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8526500
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din musik

Læs mere
Henter jobs...