Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 30 september 2019

Kirkesanger

Ørbæk kirke

Kirkesanger søges

Da vores kirkesanger har valgt at søge andre udfordringer søges en kirkesanger til Ørbæk kirke pr. 1. oktober 2019.

Vi søger en kirkesanger, der med godt humør, engagement og indlevelse kan bruge sin evne for sang til at skabe den rette stemning ved en hvilken som helst lejlighed.

Ansættelsen sker ved Ørbæk menighedsråd beliggende Fåborgvej 2, 5853 Ørbæk.

Ansættelse af en kirkesanger vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemænds Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgave som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er på 572 timer pr. år med et ugentligt gennemsnitligt timetal på 11 timer og aflønnes efter gældende regler for kirkesangere.

Årslønnen aftales inden for intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 922,17 pr. måned(nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets lønudspil er 86.200 kr. pr. år ved ansættelse på 11 timer pr. uge.

Kirkesangeren medvirker ved gudstjenester på søn- og helligdage, øvrige kirkelige handlinger i ugens løb samt forestår babysalmesang og deltager ved faste arrangementer året igennem.

Vi forventer selvstændighed og evnen til, med værdighed og respekt, at håndtere de mange forskellige situationer, som findes i kirken.

Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes at finde sted ultimo september ved Ørbæk kirke.

Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Rasmus Markussen tlf. 6533 1104 og menighedsrådets formand Hanne Terndrup tlf. 5044 0901

Ansøgning sendes til: Ørbæk menighedsråd, Faaborgvej 2, 5853 Ørbæk eller digitalt til 7735@sogn.dk

Ansøgningen skal være os i hænde senest:          Tirsdag, den 24. september 2019

I øvrigt henvises til opslag på www.jobnet.dk og Ørbæk kirkers hjemmeside.

Kontaktpersoner

Formand
Hanne Terndrup
Hovednummer: 50440901
Mobil: 50440901
terndrup.frorup@privat.dk
Sognepræst
Rasmus Markussen
Hovednummer: 65331104
rma@km.dk

Arbejdsgiver

Ørbæk Menighedsråd
Regissevej 4
5871 Frørup

Ansøgning

Søg via virksomhedens hjemmeside
Søg via e-mail: 7735@sogn.dk
Søg skriftligt

 

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8526486
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om at optræde live

Læs mere
Henter jobs...