JOBSCENEN - Kirkesanger
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 1 juni 2020

Kirkesanger

Vær-Nebel kirker, Vær-Nebel Sogne ved Stensballe i Horsens

Kirkesanger søges til Vær-Nebel kirker
 

Menighedsrådet for Vær-Nebel Sogne ved Stensballe i Horsens søger kirkesangere pr 1 august 2020 eller snarest derefter.

 

Vi har 2 stillinger på 7,5 timer i ugentligt gennemsnit, men er også åbne over for én ansættelse på 14 timer i ugentligt gennemsnit. Angiv i ansøgningen hvilken stilling du er interesseret i. Arbejdsopgaverne er søn- og helligdagstjenester, hverdagstjenester f.eks. plejehjemstjenester, kirkelige handlinger samt enkelte aftenarrangementer.

Vi forstiller os, at stillingen løses i et team med 2 medarbejdere således at man har tjeneste hver anden weekend. Vi er dog åbne for, at én medarbejder kan varetage opgaven.

 

Vi søger dygtige, engagerede og samarbejdsvillige kirkesangere med gode stemmer, der i et konstruktivt samspil med sognepræst(er), organist og menighedsråd kan varetage de kirkelige og musiske funktioner, der er forbundet med stillingen, i et åbent og kirkemusikalsk arbejde. Du skal kunne lede kirkesangen – også uden anden musikalsk ledelse – f.eks. ved graven.

 

Vi lægger især vægt på gode samarbejdsevner og stabilitet.

Interesse for det kirkelige og salmesang regner vi for en selvfølge.

 

Stillingen på 7,5 timer aflønnes på individuelle vilkår. Løn (inkl. rådighedsbeløb) vil være mellem 4-5.000 kr. pr måned – afhængig af kvalifikationer.

 

Stilling på 14 timer aflønnes er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. Der er (rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr.(nutidskroner). OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner)

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 108.510 kr. ved ansættelse på 14 timer (nutidskroner). – Svarende til en månedsløn (inkl. Rådigheds- og ok tillæg) på 8.155 kr + pension. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

 

Henvendelse vedrørende stillingerne kan rettes til kontaktperson Ingelise Terp på telefon3026 8933.

 

Ansøgning kan sendes på 8048fortrolig@sogn.dk senest den 1. juni. 2020

Samtaler forventes afholdt den 17. juni 2020

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8873688
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Support inden for scenen

Læs mere
Henter jobs...