JOBSCENEN - Kirkesanger
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 17 november 2019

Kirkesanger

Skælskør-Eggeslevmagle Pastorat

En stilling som kirkesanger i Skælskør-Eggeslevmagle Pastorat er ledig til besættelse snarest muligt.

Skælskør-Eggeslevmagle pastorat består af sognene Skælskør og Eggeslevmagle, og der gøres således tjeneste i begge kirker, dog hovedsagligt i Skælskør Kirke

Stillingen er på 6 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

  • Kirkelige handlinger og særlige gudstjenester på hverdage (tirsdag – lørdag)

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Skælskør-Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd beliggende Skovvej 1, 4230 Skælskør.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales inden for intervallet 279.605 – 408.653 (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr.(nutidskroner) kvoteret efter arbejdstidsbrøk (6/37).

OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner) kvoteret efter arbejdstidsbrøk (6/37)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Andreas Jensen på telefonnummer 24 78 99 70 /acj@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til acj@km.dk. Ansøgninger og alle personlige oplysninger opbevares alene på kirkeministeriets server på ovenstående mailadresse og slettes, når stillingen besættes. Evt. papirkopi opbevares i aflåst skab og makuleres ved besættelse af stillingen.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest søndag den 17. november 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 27. november fra kl. 17.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5067617
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Support inden for Online presence, Pressemateriale, Salg, Turné

Læs mere
Henter jobs...