JOBSCENEN - Kirkesanger og Kirke- og Kulturmedarbejder
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 4 november 2019

Kirkesanger og Kirke- og Kulturmedarbejder

Sct. Hans Sogns menighedsråd, Hjørring Søndre Provsti, Aalborg Stift

Kirkesanger og Kirke- og Kulturmedarbejder

Kirkesanger og

Kirke- og Kulturmedarbejder

(kirkemusiker – sognemedhjælper)

søges pr. 1. januar 2020

 

Sct. Hans Sogns menighedsråd, Hjørring Søndre Provsti, Aalborg Stift søger en kombineret kirkesanger og kirke- og kulturmedarbejder i en nyoprettet stilling.

Vi søger en aktiv, kreativ og musikalsk medarbejder, der er bredt musikalsk funderet.

Stillingen er på 34 timer pr. uge.

Arbejdstiden er primært placeret fra mandag til fredag samt hver anden weekend.

 

Du vil komme til at indgå i en medarbejderstab omkring bl.a. Sct. Hans kirke, hvor der er tilknyttet tre præster, en organist, en kirkegårdsleder og to gravermedhjælpere.

Vi har et levende kirkeliv og tager imod alle med åbenhed og respekt.

Vi stræber efter, at kirken er et sted, hvor der er et godt og varmt fællesskab i en travl hverdag og at vi er synligt til stede i lokalsamfundet.

 

Arbejdsområderne for kirkesanger og kirke- og kulturmedarbejder vil være følgende:

 •  Synge til højmesser (som udgangspunkt hver anden søndag) samt til andre gudstjenester og kirkelige handlinger i kirke, kapel og plejehjem.
 •  Tilrettelæge og foreståundervisningen af juniorkonfirmanderne
 •  Lede babysalmesang i samarbejde med organisten
 •  Lede vores 2 musikalsk legestuer: den ene for børn i 1-3 års alderen, den alderen for børn i alderen 3-5½ år samt stå for en børneklub for børn fra 3 til 6. klasse.
 •  Udvikle kontakten til omverdenen via de sociale medier mm.
 •  Udvikle og igangsætte børne- og ungdomsaktiviteter
 •  Varetage kontakten til skoler, institutioner, spejderne, frivillige
 •  Engagere og motivere frivillige og varetage tovholderfunktionen for de frivillige ved kirken

Vi lægger vægt på, at du har en relevant faglig uddannelse eller erfaring som kirkesanger, kirke- og kulturmedarbejder f.eks. med kristendomskundskab på linjefagsniveau.

Sct. Hans Sogn udgør et pastorat sammen med Sct. Olai Sogn. Der er i pastoratet ansat 3 præster.

Det påregnes at der mellem de to sogne indgås en samarbejdsaftale om gensidig vikarforpligtigelse.

 

Vi forventer, at du

 •  er god til at arbejde med bøn og unge
 •  er fortrolig med kristendommen og har et vist kendskab til folkekirken
 •  besidder musikalske og kreative evner
 •  har sans for kommunikation og formidling
 •  kan arbejde selvstædigt såel som sammen med andre
 •  har humor
 •  er udadvendt og imødekommende og vil indgå i det gode samarbejde, der er ved kirken

Vi tilbyder en levende arbejdsplads

 •  med et godt samarbejdsmiljø
 •  hvor der er rum til at udvikle sig såvel personligt som fagligt
 •  alsidige og interessante arbejdsopgaver
 •  gode kontorfaciliteter i vores sognegård på Torvet 4.

Se i øvrigt mere om vores kirke på www.hjoerringbykirker.dk under Sct. Hans kirke.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

 

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i Løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 284.389,89 kr. – 376.816,71 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 298.609,82 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør 31.245,44 kr. (nutidskroner).

 

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i Løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 298.609,82 kr. – 426.584,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 312.828,66 kr.(nutidskroner). Rådighedstillægget udgør 31.245,44 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 867,93 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Formand for Sct. Hans menighedsråd – Elsebeth Steffensen, Tlf.: 28 44 05 63

Sognepræst Hanne Nøhr Krüger, tlf. 98 92 06 29

 

Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til Sct. Hans Menighedsråd på e-mail: 8455fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 4. november 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 46.

 

Det kan oplyses, at

 •  der vil blive indhentet referencer
 •  der vil blive indhentet bøneattest
 •  ansætelse vil ske med 3 måeders prøetid

Vi glæder os til at modtage din ansøgning

Kontaktpersoner

 • Formand for Sct. Hans menighedsråd
 • Elsebeth Steffensen
 • Sognepræst
 • Hanne Nøhr Krüger

Arbejdsgiver

 • Sct. Hans Menighedsråd
 • Aldershøjvej 11
 • 9800 Hjørring
 • Danmark

Ansøgning

 

 

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5053740
Annonce
Annonce

Sangerkroppen

kursus

Udskudt pga. Covid-19

Læs mere
Henter jobs...