JOBSCENEN - Kirkesangere
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 29 maj 2019

Kirkesangere

Støvring, Sørup og Gravlev Kirker, Rebild provsti

Kirkesangere der kan lede og understøtte fællessang, søges

To stillinger som kirkesanger ved Støvring, Sørup og Gravlev Kirker, Rebild provsti er ledige og ønskes besat pr. 1. august 2019.

Begge stillinger er på 11 timer pr. uge.

Kirkerne i Støvring, Sørup og Gravlev har et nært samarbejde om gudstjenester og aktiviteter, og lige nu søger vi to nye kirkesangere. Sognene har et aktivt kirkeliv både i og omkring kirkerne. De to nye kirkesangere skal gensidigt afløse hinanden og dække alle tjenester i sognene. Som ny kirkesanger hos os forventer vi derfor, at du har gode samarbejdsevner og vil gå positivt ind i et samarbejde med den anden kirkesanger, præster, organister, kirke- og kulturmedarbejder, samt øvrige ansatte, menighedsrådsmedlemmer og frivillige.

Vi forventer, at du har en god sangstemme, der kan lede og understøtte fællessangen ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Du skal også deltage ved plejehjemsgudstjenester. Plejehjemsgudstjenesterne afsluttes hver gang med kaffe og hyggeligt samvær med beboerne, og det er vigtigt, at du aktivt tager del i at hygge og samtale med beboerne. Derudover forventer vi, at du aktivt kan gå ind med musikalske bidrag ved andre aktiviteter, herunder deltage i konfirmandundervisningen, medvirke ved børnekor og ved babysalmesang. Desuden vil vi gerne, at du kan optræde som solist og medvirke ved koncerter.

Vi har desuden en forventning om, at vores nye kirkesangere har en forståelse for folkekirkens plads og virke i lokalsamfundet.

Sognene har i alt ca. 9.500 indbyggere, og der er i alt 22 ansatte i sognene.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Støvring, Gravles og Sørup Sognes Menighedsråd beliggende Kirkevej 6, 9530 Støvring.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingerne. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr.(nutidskroner).

OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 84.548 kr. årligt ved ansættelse på 11 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Jytte Abildgaard, kontaktperson på telefonnummer 2096 5069/mail 8336fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8336fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 29. maj 2019 kl. 18.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 19. juni 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4987061
Annonce
Annonce

Rytmisk Korarrangement 2020

kursus
13 junOnline

En-dags online workshop

Læs mere
Henter jobs...