Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 21 januar 2020

Kirketjener

Deltid ( 20 timer pr. uge)

Sønder Tranders Sogn, Aalborg

Kirketjener til Sønder Tranders Sogn

Vi søger en kirketjener som brænder for at gøre kirken til et godt sted at være. Sønder Tranders Sogn er rammen om mange aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre både til hverdag og i weekenden. Kirkerummet danner en flot ramme om sognets gudstjenester, bryllupper, begravelser og koncerter. Kirkens menighedslokaler er også godt besøgt i ugens løb, og vi søger derfor en person, der vil være medvirkende til, at alle kirkens brugere får et positivt møde med kirkerne i Gug og Sdr. Tranders.

Din profil:

Vi forventer, at du:

  • Er imødekommende, smilende og serviceminded og er indstillet på at understøtte og arbejde positivt sammen med kirkens mange frivillige
  • Er initiativrig, struktureret, har ordenssans og er god til at planlægge arbejdsdagen
  • Kan arbejde selvstændigt og har et praktisk/teknisk håndelag
  • Er en fleksibel holdspiller og vægter samarbejde med kirkens øvrige ansatte højt
  • Kan identificere dig med kirkens vædigrundlag

Arbejdsopgaver og ansvarsområder:

Som kirketjener hos os kan du forvente følgende arbejdsopgaver:

  • Rengøring, oprydning og vedligeholdelse af kirken og de tilhørende lokaler.
  • Pasning og tilsyn af bygninger og udearealer ved kirken.
  • Medvirken ved kirkelige handlinger såsom gudstjenester, vielser, begravelser og bisættelser.
  • Praktiske opgaver og planlægning i forbindelse med f.eks. kirkefrokoster, koncerter, sognearrangementer, konfirmandundervisning og lejlighedsvise arrangementer m.v. i et tæt samarbejde med kirkens øvrige ansatte og frivillige.

Udførelsen af arbejdsopgaverne sker i samarbejde med øvrige 2 kirketjenere.

Om Sdr. Tranders Sogn

Sognet er i disse år i en rivende udvikling. Vi er et velfungerende sogn, og vi har et mangfoldigt kirkeliv for børn, unge, voksne og ældre. Af vore mange aktiviteter vil vi gerne fremhæve: mange forskellige former for gudstjenester, foredragsaftner, koncerter og studiekredse.

Sognet er organiseret med fire sognepræster, to organister, en daglig administrativ leder og en personalegruppe på 8 personer.

Vil du vide mere, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside www.gugkirke.dk Sønder Tranders Sogn, Nøhr Sørensens Vej 7, 9210 Aalborg SØ

Vi tilbyder

Stilling på 20 timer pr. uge, hvor aften- og weekendarbejde forekommer. Du vil referere til daglig leder og din primære arbejdsplads vil være i Gug Kirke, Nøhr Sørensens Vej 7, 9210 Aalborg SØ

Tiltrædelse

Den 1. marts 2020 eller hurtigst mulig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte daglig leder Mette Sørensen, 51 309 309, mail: ames@km.dk Der vil være gensidig prøvetid på 3 måneder.

Ansøgning

Kan du se dig selv som vores nye kirketjener, så send os din ansøgning med relevante bilag til 8370fortrolig@sogn.dk senest den 21. januar 2020 kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 28. januar 2020. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Ansættelsesvilkår:

Ansættelsen sker ved Sønder Tranders Sogn menighedsråd, beliggende i Aalborg Østre Provsti. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO-S og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere eller gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales inden for intervallet 272.435,09 – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen (arbejde om aftenen, på helligdage og lørdag/søndag). Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 147.262,21 kr. (nutidskroner) ved en ansættelse på 20 timer pr. uge. Dertil kommer rådighedstillægget, der udgør 13.896,84 kr. (nutidskroner) årligt, ved en ansættelse på 20 timer pr. uge. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Læs mere og søg stilling

Kilde: Jobnet.dk
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om forretning og din musik

Læs mere
Henter jobs...