Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 januar 2020

 Kirketjener

Sct. Mortens Kirke, Næstved

Kirketjener ved Sct. Mortens Kirke i Næstved.

Vi søger en kirketjener pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter.

Du skal i samarbejde med kirkens anden kirketjener og kirkens øvrige personale varetage og udvikle de arbejdsopgaver der knytter sig til kirketjenerfunktionen. Der kan blive tale om samarbejde med andre sogne.

Stillingen indebærer bl.a.:

 • Klargøre kirke og sognegård før og efter handlinger
 • Medvirke ved gudstjenester, kirkelige handlinger m.v
 • Rengøring af kirke og sognegård
 • Vedligeholdelse af udearealer, herunder snerydning
 • Betjening af lydanlæg, varmeanlæg og ringning
 • Indkøb til kirke og sognegård

Vi forventer, at du:

 • Kan arbejde selvstændigt, engageret og ansvarsbevidst
 • Har gode samarbejdsevner og kan samarbejde med alle faggrupper
 • Er venlig, imødekommende og serviceminded
 • Har praktisk og teknisk sans og kan foretage småreparationer
 • Er positivt indstillet til folkekirken og kirkens arbejde
 • Har kirketjeneruddannelsen

Stillingens arbejdsbeskrivelse kan læses på kirkens hjemmeside www.sanktmortenskirke.dk .

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales inden for intervallet 272.435,09 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Yderligere oplysninger kan fås hos menighedsrådets kontaktperson Inge Strikkertsen 30498370 eller menighedsrådets formand Anne Ladefoged 23462025

 

Ansøgningsfristen er;  20 januar  kl. 12

Ansøgning med bilag skal sendes elektronisk til Sct. Mortens Menighedsråd:

7511fortrolig@sogn.dk

Eller til

Kordegnekontoret, Ostenfeldtsvej 18, 4700 Næstved

mrk.: Ansøgning Kirketjener

Ansættelsessamtaler forventes afholdt  i uge 5

Kilde: Jobindex.dk
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...