Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 23 december 2018

Kirketjener

37 timer pr/uge

Viborg Domkirke

En stilling som førstekirketjener ved Viborg Domkirke, Viborg Domsogn, er ledig pr. 1. februar 2019 eller snarest derefter.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer i gennemsnit pr. uge.

Kirketjeneren skal bl.a. varetage følgende opgaver:

 • Ledelse af et team bestående af yderligere to kirketjenere og en serviceassistent
 • Forberedelse og afvikling af gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Koordinering af frivillige herunder udarbejdelse af vagtplaner
 • Koordinering af håndværksmæssige tiltag i tæt samarbejde med kirkeudvalget
 • Rengøring i kirken m.v.
 • Nærmere stillingsbeskrivelse kan ses på Viborg Domsogns hjemmeside: http://www.viborgdomkirke.dk

Vi forventer, at du:

 • er serviceminded, har gode samarbejdsevner og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere samt de mange frivillige
 • er fleksibel med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdstiden
 • har kendskab til den danske folkekirke
 • har grundlæggende håndværksmæssig indsigt
 • har grundlæggende IT-færdigheder
 • kan arbejde selvstændigt, har overblik og kan udvise initiativ og ansvarlighed
 • kan påtage sig ledelsesmæssige opgaver
 • har naturlig autoritet og empati

Ansættelse sker ved Viborg Domsogns Menighedsråd, Stænderpladsen 3, 8800 Viborg

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5-ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 267.694,90 kr. – 345.186,41 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 267.694,90 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.261,84 kr. (nutidskroner).

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirketjener Lisbeth Kærslund Pedersen, tlf. 87255250, domprovst Thomas Frank, tlf. 24805204, eller menighedsrådsformand Preben Grønbæk, tlf. 24467776.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail: 8613fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23. december 2019 til midnat.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 2.2019. Evt. anden runde i uge 3.2019

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

 

 

 

Offentliggjort den:

5. december 2018
Ansøgningsfrist:
23. december 2018
Ansættelsesdato:
Snarest muligt

Kontaktpersoner

Lisbeth Kærslund Pedersen
Hovednummer: 87255250
Arbejde direkte: 87255250
8613fortrolig@sogn.dk

Arbejdsgiver

VIBORG GRÅBRØDRE KLOSTERKIRKE
Sct. Mogens Gade 16
8800 Viborg
(Arbejdspladsen ligger i Viborg)

Ansøgning

Søg via e-mail: 8631fortrolig@sogn.dk

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Nodeskrivning med Sibelius

kursus

Skriv noder i professionel kvalitet til arrangement, udgivelser og undervisning

Læs mere
Henter jobs...