Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 december 2018

Kirketjener

20 timer pr/uge

Nylars Kirke, Nylarsker sogn

En stilling som kirketjener med tilknyttet graverfunktion ved Nylars Kirke, Nylarsker sogn er ledig pr 1. januar 2019 eller efter aftale.

 

Stillingen er på 20 timer pr uge.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

 • Deltage i alle kirkelige handlinger, herunder klargøring til disse og efterfølgende oprydning.
 • Rengøring af kirke og våbenhus, samt graverkontor og toilet.
 • Sørge for almindelig pyntning til kirkelige handlinger.
 • Forefaldende udendørs arbejde på kirkegården og ved præstebolig.

Vi forventer, at du:

 • Kan arbejde og tilrettelægge din arbejdstid selvstændigt.
 • Har en forståelse for gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Kan arbejde sammen med kirkens øvrige personale og præsten.
 • Er venlig og imødekommende over for kirkegængere.
 • Kan varetage kontakt med bedemænd, pårørende og besøgende.
 • Er fleksibel med hensyn til arbejdstid.
 • Kan skabe dig et godt overblik over kirkegården og dens vedligeholdelse.
 • Er systematisk og kan tage fat.
 • Har interesse for det kirkelige arbejde, samt udendørs arbejde.

 

Nylars sogn har ca. 900 indbyggere og 4 ansatte ved kirken.

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg og dørlukning.

Da vi har fælles præst med Vestermarie sogn, forventer vi et vist samarbejde med deres personale.

 

Ansættelse sker ved Nylars sogns menighedsråd, Kirkevej 10 K, 3720 Aakirkeby

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt ansattes organisationer (OAO-S) og organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjener gennemføres indenfor 2 år efter start.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 267.694,90 kr – 345.186,41 kr. (nutidskroner) Fikspunktet er 267.694,90 kr (nutidskroner)

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.261,84 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til indplacering i lønintervallet er 156.321,26 kr. ved ansættelse på 20 timer pr. uge (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for menighedsrådet, Ellen Andersen på tlf. 23986844.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ellen Andersen, Bøgevej 9, 3720 Aakirkeby.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde inden den 15-12-2018.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Video med Final Cut Pro X

kursus

Klip og redigering

Læs mere
Henter jobs...