Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 8 november 2019

Kirketjener

Deltid

Asminderød Sogn med Fredensborg Slotskirke

Kirketjener søges til Asminderød Sogn med Fredensborg Slotskirke

En deltidsstilling som kirketjener ved Fredensborg Slotskirke og Asminderød kirke er ledig pr. 1. januar 2020. Stillingen er på gennemsnitlig 15 timer pr. uge.

Som kirketjener ved Fredensborg Slotskirke og Asminderød kirke skal du:

 • Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger, koncerter og øvrige aktiviteter i kirkernes lokaler
 • Opstilling og klargøring i kirkerne til gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Renholde, opstilling og klargøring til møder og aktiviteter i sognegården
 • Afløsning af fuldtids kirketjener ved ferie, fridage mv.
 • Servicere menigheden og andre, der har ærinde i og omkring kirkerne og møde dem med åbenhed og hjælpsomhed.

Asminderød Menighedsråd søger en kirketjener, der

 • har et positivt livssyn og en god fornemmelse for kirketjenerfunktionens særlige karakter
 • er udadvendt, engageret, ansvarsbevidst og som kan lide og evner at møde mennesker i mange forskellige livssituationer
 • ønsker og formår at arbejde fleksibelt og selvstændigt
 • har sans for detaljer og samtidig kan bevare overblikket i tilspidsede situationer
 • har lyst og vilje til at samarbejde med præster, øvrige medarbejdere, kirkegårdspersonalet og menighedsrådet
 • har teknisk snilde og kan betjene kirkernes og sognegårdens AV-udstyr mv.

Vi tilbyder:

 • Et selvstændigt og fleksibelt job
 • En aktiv arbejdsplads, hvor du kommer til at indgå i et arbejdsfællesskab med engagerede medarbejdere og menighedsråd
 • Et afvekslende arbejde med skiftende opgaver og kontakt til mange mennesker.

 

Stillingen indebærer skiftende arbejdstider, da en stor del af arbejdet er aften- og weekendarbejde. Den faste mødedag i hverdagen vil være onsdag og én fast friweekend hver måned. Vi tilstræber at tilrettelægge arbejdet i henhold til gældende arbejdstidsregler for kirketjenere og sådan, at du kan have mulighed for andet deltidsarbejde.

Kirkerne og sognegården danner rammen om et aktivt kirke-, musik- og kulturliv med gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter, foredrag, babysalmesang og meget andet. Asminderød kirke og sognegård er desuden åben for besøgende og andagtssøgende i dagtimerne.

Ansættelsen vil være omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Se organisationsaftalen på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 272.435 – 351.299 (nutidskroner) ved fuldtidsansættelse. Fikspunkt og startløn er kr. 272.435 (nutidskroner) med et årligt rådighedstillæg på kr. 25.709,16 (nutidskroner) ved fuldtidsansættelse. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (15/37).

Ansættelsen sker med 3 måneders prøvetid. Privat straffeattest skal fremvises i forbindelse med jobsamtale, og ved ansættelse skal indhentes sikkerhedsgodkendelse og børneattest.

Tiltrædelse pr. den 1. januar 2020 eller snarest herefter.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Bjarne Henneman på telefon 4088 7610 eller kordegn Karen Heidemann på telefon 4848 4131. Motiveret ansøgning med relevante bilag sendes pr. e-mail til: asminderoed.sogn@km.dk eller med alm. post til: Asminderød Sogns Menighedsråd, Asminderødgade 48, 3480 Fredensborg. Ansøgningen bedes mærket ”Kirketjener”.

Ansøgning skal være os i hænde senest fredag den 8. november 2019 kl. 12.00, og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...