Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 24 marts 2019

Kirketjenere

2 stillinger, deltid

Hyltebjerg Kirke , Vanløse

Hyltebjerg Kirke søger to kirketjenere (á hver 12 timer pr. uge)

Vores ene kirketjener har efter 11 år i Hyltebjerg Kirke besluttet sig for at søge nye udfordringer. Vi har besluttet at tænke ud af boksen og søger nu to kirketjenere á hver 12 timer ugentligt.

Er du imødekommende og serviceminded, har du praktisk sans, og kan du indgå i samarbejde i mange forskellige sammenhænge og vise forståelse for kirkens arbejde? Så er du måske Hyltebjerg Kirkes nye kirketjener.

Om jobbet:

Arbejdsopgaverne som kirketjener består i at:

* Medvirke ved kirkelige handlinger såsom gudstjenester, bryllupper og begravelser og bisættelser.

* Stå for klargøring, opsyn og oprydning i forbindelse med møder, koncerter, undervisning m.v.

* Udføre lettere rengøring.

* Hjælpe til med undervisning af konfirmander og minikonfirmander.

Om vore forventninger til dig:

* Du er i stand til at yde vejledning og hjælp til kirkegængere og være kirkens ansigt ud ad til.

* Du er åben, rummelig og imødekommende over for både voksne, unge og børn.

* Du kan arbejde tæt sammen med kirkens fuldtidsansatte kirketjener.

* Du er initiativrig, fleksibel, struktureret og god til at planlægge din arbejdsdag.

* Du er i stand til i visse sammenhænge at udføre fysisk krævende arbejde.

* Du er mødestabil.

* Du har humor, og du bidrager aktivt til et godt samarbejde i kirken.

* Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende for os, men du skal være villig til at deltage i relevant og obligatorisk uddannelse, såfremt du ikke opfylder alle krav.

Om Hyltebjerg Kirke:

Hyltebjerg Kirke er levende kirke med en bred vifte af aktiviteter hele ugen igennem. Vi har en god og stabil menighed og en lang tradition for diakonalt arbejde. I menighedsrådet foregår en åben og livlig dialog om kirkens værdier og strategier.

Der er ansat tre præster, en fuldtidsansat kirketjener, en sognemedhjælper, en kordegn, en organist, samt fire korsangere. Du kan læse mere om Hyltebjerg Kirke på vores hjemmeside: http://hyltebjergkirke.dk/ og på Facebook.

Øvrige oplysninger:

Ansættelse sker ved Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, Ålekistevej 91, 2720 Vanløse. Der er en del aften- og weekendarbejde. Fast 1-2 weekender om måneden. Til gengæld er der stor fleksibilitet i arbejdstiden i øvrigt.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere eller gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens begyndelse. Årslønnen aftales inden for intervallet 267.694,90 kr. – 345.186,41 kr. for en fuldtidsstilling. Fikspunktet er 267.694,90 kr. pr. år for en fuldtidsstilling. Det vil sige 86.819,97 kr. for en 12 timers stilling. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget for en fuldtidsstilling udgør årligt 24.202,23 kr. Alle tal er oplyst i nutidskroner. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Der er 3 måneders prøvetid.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kirketjener Jesper Iversen 38716736 eller sognepræst Anders Gam Larsen 21777333.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til: 7057fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 24. marts 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler finder sted d. 9.-12. april 2019 om aftenen.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Annonce
Annonce

Jonatha Brooke

Masterclass
3 oktAarhus
3 okt
5 oktKøbenhavn
6 oktKøbenhavn

Masterclass for sangskrivere

Læs mere
Henter jobs...