Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 19 marts 2019

Kombineret kirke- og kultur­medarbejder og kirkesanger

30 t. pr/uge

Horsens og Hammer sogne, Aalborg Nordre provsti

Er du vores nye kirke- og kulturmedarbejder og kirkesanger?

Horsens og Hammer sogne, nord for Aalborg, søger en udadvendt og dynamisk medarbejder, der skal være kombineret kirke- og kulturmedarbejder og kirkesanger, som i samarbejde med præsten, organisten og menighedsrådet m.fl. skal løse en række spændende og vigtige opgaver i sognene.

Vi forestiller os, at du har interesse i, og er fortrolig med den kristne tro og kan formidle den i øjenhøjde til børn, unge og voksne. Du er musikalsk og har nodekendskab og er god til at synge. Du kan have en uddannelse enten som kirke- og kulturmedarbejder, lærer, musikpædagog eller lignende. Derudover skal du have flair for at arbejde med internettet/kirkens hjemmeside og være kreativ, når du laver plakater og flyers mm. Du får kontor i Horsens sognegård, som ligger i Langholt, og du kommer til at arbejde tæt sammen med især sognets præst og organist, men også det øvrige personale ved kirkerne, samt naturligvis sognenes fælles menighedsråd. Vi prioriterer samarbejdet med byernes skoler, børneinstitutioner og dag- og sundhedsplejen højt. Der foregår allerede bla. minikonfirmandundervisning, musikalsk legestue og familiegudstjenester i sognene.

Arbejdsområderne

  • Medvirke som forsanger ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger i sognene, og på de plejehjem og kapeller, hvor sognepræsten gør tjeneste.
  • Tilrettelægge, igangsætte og forestå babysalmesang og musikalsk legestue for de lidt større børn
  • Tilrettelægge og forestå undervisningen af minikonfirmander (under præstens tilsyn)
  • Bistå ved undervisning af konfirmander efter behov og i samarbejde med præsten
  • Udvikle og igangsætte børne- og ungdomsaktiviteter
  • Udvikle og varetage kontakten til skoler og institutioner
  • Udvikle og varetage kontakten til omverdenen, herunder kirkeblad, hjemmeside, Facebook mm.
  • Engagere og motivere frivillige og varetage tovholderfunktionen for de frivillige ved kirkerne

Stillingen er på gennemsnitlig 30 timer pr. uge.

Du må meget gerne kontakte sognepræst Daniel Høgagard på mobil 21600514 eller menighedsrådsformand Jørn Toldbod mobil 28895423 for at høre mere om stillingen eller finde stillingsbeskrivelsen på http://www.horsenshammer.dk

Ansættelsen vil være omfattet af ”CO 10 Fællesoverenskomsten” og ”Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirke- og kulturmedarbejder, m.fl.” med et løninterval mellem (Løngruppe 1) 262.132 kr. til 347.325 kr./37 timer – (Løngruppe 2) 275.239 kr. til 393.198 kr./ 37 timer i forhold til kvalifikationer mm. Der må påregnes skiftende arbejdstider, hovedsageligt eftermiddags- og aftentimer samt søn- og helligdage.

Ansættelse er underlagt Ækvivaleringsudvalgets prøvelse, jfr. CIR nr. 9528 af 11/10 2011.

Vi kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest.

Send din ansøgning mrk. ”Kirke- og kulturmedarbejder og kirkesanger” til formand Jørn Toldbod på mail: ajtoldbod@stofanet.dk eller til Jørn Toldbod, Skovskellet 5, 9310 Vodskov.

Ansøgningen skal være formanden i hænde senest tirsdag den 19. marts 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13.

Forventet tiltrædelse pr. 1. maj eller snarest muligt.

Kilde: Jobindex.dk
Annonce
Annonce

Nodeskrivning med Sibelius

kursus

Skriv noder i professionel kvalitet til arrangement, udgivelser og undervisning

Læs mere
Henter jobs...