Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 17 marts 2019

Kommunikations­konsulent

Tidsbegrænset

Administrationen, Hospitalsenhed Midt

Kommunikationskonsulent, Administrationen, Hospitalsenhed Midt, tidsbegrænset

Kan du spotte og formidle de gode historier? Kender du de sociale mediers DNA og mediernes arbejdsvilkår? Kan du rådgive vores ledere og menige læger, sygeplejersker og andre faggrupper om, hvordan de bedst kan agere, når medierne står klar med blok og kamera? Så er det måske lige præcis dig, vi leder efter til en tidsbegrænset stilling som kommunikationskonsulent. Stillingen har tiltrædelse hurtigst muligt og varer frem til 31. december 2019.

Om stillingen
Som kommunikationskonsulent indgår du i Kommunikation i Hospitalsenhed Midt med reference til kommunikations- og sekretariatschefen. Kommunikation er en del af Ledelsessekretariatet i hospitalsenhedens administration i Viborg, og vi er tre kommunikationskonsulenter, to patientinformationsredaktører, en webredaktør og en fotograf.

Som kommunikationskonsulent bliver du en del af vores tre mand store nyheds- og presseteam, som leverer indhold til alle vores kanaler. Vi skriver og udsender pressemeddelelser, tipper de enkelte medier, producerer små film, poster opslag på Facebook, Twitter og LinkedIn, opdaterer hjemmeside og intranet med nyheder og skriver og layouter vores NYHEDSbrev, som går ud til alle Hospitalsenhed Midts flere end 4.000 medarbejdere. Arbejdet foregår som regel i højt tempo, men med godt humør, og vi bruger gerne hinanden aktivt som sparringspartnere.

Jobbet som kommunikationskonsulent er et udadvendt job, hvor du servicerer og støtter hele organisationen med god og effektiv kommunikation. Langt de fleste nyheder bliver til i samarbejde med medarbejdere fra resten af organisationen, og vi yder hver uge kommunikationsrådgivning om stort og småt. Derfor er det afgørende, at du kan sætte dig ind i hverdagen blandt læger, sygeplejersker, SOSU-assistenter mv. og kan omsætte den kliniske viden til lettilgængelig nyhedskommunikation til interne og eksterne målgrupper.

Samtidig er Hospitalsenhed Midt en del af Region Midtjylland, hvor vi ofte samarbejder med regionens centrale kommunikationsafdeling og clearer kommunikationsaktiviteter tæt på regionens politiske ledelse, regionsrådet. Du skal med andre ord kunne agere i en stor, politisk styret organisation med mange interessenter.

Om dig
Du kommer i høj grad til at agere selvstændigt og skal hver uge komme fra nyhedsidé til endeligt produkt, der kan skubbes ud over rampen.

Derfor forudsætter vi, at du:

  • Enten er uddannet journalist eller har en kommunikationsfaglig kandidatuddannelse eller anden relevant kommunikationsuddannelse.
  • Forstår at vinkle en nyhed og har erfaring inden for pressehåndtering, pressemeddelelser, journalistisk nyhedsformidling og kommunikation på sociale medier.
  • Har mod på at producere mindre film fra storyboard til redigering – fx med iMovie.
  • Har lyst til at agere i en stor og kompleks, politisk styret organisation med mange interessenter.
  • Har lyst og mod til at rådgive inden for kommunikation.

Derudover gør det bestemt ingenting, hvis du har stiftet bekendtskab med InDesign og Photoshop og ikke er fremmed over for opdatering af hjemmeside og intranet i CMS-systemer.

Som kollega forventer vi, at du:

  • Har gode samarbejdsevner
  • Er åben, opsøgende, spørgende og lyttende
  • Er initiativrig, nytænkende, positiv og fleksibel
  • Er imødekommende og har et positivt sind.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om Ledelsessekretariatet
Ledelsessekretariatet er en stabsfunktion i Administrationen, der bl.a. servicerer hospitalsledelsen, stabsfunktioner samt afdelinger og centre. Ledelsessekretariatet består af Sekretariatet og Kommunikation. Sekretariatet bistår bl.a. med juridiske opgaver, møde- og ledelsesbetjening, planlægningsopgaver, postbehandling og journalisering mv. Kommunikationsteamet understøtter hospitalsenheden med kommunikative opgaver både internt og eksternt. Der er 15 fastansatte samt 1-2 praktikanter og elever i Ledelsessekretariatet.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed med en stærk faglig profil, og enheden er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Administrationen i Viborg.

Ansættelsen er tidsbegrænset med hurtigst mulig tiltrædelse og indtil 31. december 2019.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kommunikations- og sekretariatschef Kristine Stange på tlf. 5183 6020.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse, hidtidige erfaringer og resultater (fx anbefalinger) og eksamensbeviser skal være os i hænde senest 17. marts 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 25. marts 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

Søg stillingen

 

Kilde: https://www.mediajob.dk/jobsearch.asp?visjob=8188
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...