Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 juni 2019

Kommunikator

Business Region MidtVest

Fantastisk kommunikator til Business Region MidtVest

Business Region MidtVest blev etableret i 2016 med det formål at styrke væksten, skabe nye job samt udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Midt- og Vestjylland. Business Region MidtVest virker mellem det offentlige, det private, uddannelsessektoren og organisationer. Vi ønsker at skabe en innovativ enhed og et sted, hvor interessenter afprøver nye strukturer, processer, teknologier, samarbejder mv.

Læs mere på vores hjemmeside (http://brmidtvest.dk/om-os)

Jobbet
Du får en central rolle i at kommunikere vore budskaber, programmer, projekter og aktiviteter. Du skal arbejde med kommunikationsstrategier, kommunikationsplaner, mediehåndtering, stakeholder management og branding – og så skal du producere tekst indenfor en bred opgaveportefølje.

Du bliver en del af et team på ni glade og dedikerede medarbejdere; tre på fuldtid, to eksterne konsulenter, tre studentermedhjælpere og en sekretær. Vi er en fleksible arbejdsplads og vi har en uformel tone og et godt fællesskab.

Stillingen er tidsbegrænset til 31. december 2021 med opstart snarest. Der er som udgangspunkt tale om en projektansættelse på fuld tid, men der kan også være tale om at du tilknyttes på konsulentlignende vilkår.

Arbejdssted er Rådhuset i Herning, og der hvor historierne er.

Løn- og ansættelsesforhold sker på overenskomstlignende vilkår.

Dine opgaver
Du leverer førsteklasses kommunikation til de mange interessenter i arbejdet, og du vil herigennem medvirke til at mobilisere interne og eksterne interessenter – og så skal du producere tekst indenfor en bred opgaveportefølje til både online og trykte medier.

Eksempler på opgaver
Talenttiltrækning til MidtVest: Dette vil være din største opgave. Vi arbejder på at tiltrække internationale talenter til Midtjylland. Du skal kommunikere til hele verden om, hvorfor Midtjylland er stedet, man kan have både karriere og det gode liv. Vi ønsker at brande området ved at fremhæve de solide økosystemer og dermed karriereveje, som området indeholder. Dine opgaver bliver at skabe og fortælle de gode historier til branding af området, være en del af at udvikle og etablere et ambassadørnetværk, lave peer to peer markedsføring gennem et dette netværk, kommunikation til og med samarbejdspartnere og virksomheder, producer og indhente brandingindhold til site samt andre kommunikationsopgaver. Du vil endvidere indgå i en fælles programgruppe som skal levere det samlede talenttiltrækningsprogram med de øvrige i operatørkredsen

Madmødet 2020. Til næste år afholder vi Madmødet, som består af en række udviklingsinitiativer, der vil kulminere under Madmødet. Et bureau har udarbejdet en branding og kommunikationsstrategi, der skal eksekveres på. Din opgave bliver at producere tekst både før, under og efter mødet. Herunder dag-til-dag historier i samarbejde med vores mediepartnere samt kommunernes kommunikationsfolk. Du vil indgå i projektledergruppen for Madmødet, som består af 4 projektledere

Manufacturing Festival Denmark afholder vi hvert forår, hvor vi samler områdets industrivirksomheder for at fokusere på nyeste viden og tendenser indenfor digitalisering. Partnerne på festivalen er bl.a. AU Herning, og et andet formål er at skabe en platform hvor virksomheder møder forskere og studerende. I år deltog 150 festivalgæster. Ambitionen er at endnu flere virksomheder deltager i 2020 og det kræver at de gode historier kommer ud

Kvalifikationer
Vi søger en motiveret, strategisk velfunderet kommunikator, som også er en fleksibel og entusiastisk teamplayer med øje for kvalitet og effektivitet i det daglige arbejde samt kapacitet til at levere håndgribelige resultater – også med korte deadlines. Du kan kommunikere skriftligt og mundtligt via forskellige kanaler til forskelligartede målgrupper og har lyst og evner til at gå langt ind i opgaverne forstået på den måde at du ikke alene trives ved din PC, men også med at række ud til de mange interessenter i vores arbejde.

Vi lægger vægt på, at du besidder følgende

 • stærke kommunikationskompetencer
 • erfaring med strategisk kommunikation og branding, og du motiveres af at udvikle og tænke kreativt
 • erfaring med en udadvendt og opsøgende kommunikationsrolle
 • erfaring med forskellige kanaler inklusiv SoMe
 • relations skabende tæft og evner til at skabe og facilitere netværk
 • analytisk kapacitet så du kan medvirke til at skabe grundlaget for historierne
 • projektledelsesbaggrund
 • selvstændighed og struktur i opgaveudførelse og tidsanvendelse
 • engelsk på et højt niveau, både i skrift og tale
 • politisk dømmekraft og god institutionel forståelse
 • en relevant uddannelse (journalist, cand. comm. eller lign.)

Yderligere oplysninger
Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til Susanne Nors på tlf. 25 17 40 89 eller på susanne.nors@br-mv.dk (susanne.nors@br-mv.dk)

Ansøgningsfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 14. juni 2019.

Vi behandler løbende ansøgninger og gennemfører sidste interviews i uge 26. 

Kontaktperson

 • Susanne Nors

Arbejdsgiver

 • Herning Kommune
 • Torvet 5
 • 7400 Herning
 • Danmark

Ansøgning

 

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4997004
Annonce
Annonce

Musiker på Facebook – SDMK

kursus
28 novEsbjerg
5 decOdense

Morgenmøde på Syddansk Musikkonservatorium

Læs mere
Henter jobs...