JOBSCENEN - Konsulent
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 26 maj 2020

Konsulent

Høje-Taastrup Kommune

Konsulent med hovedansvar for DIF get2sport i Høje-Taastrup Kommune

Er du den drivende kraft, der koordinerer og samarbejder på tværs af en række involverede aktører? Brænder du for at gøre en forskel for børn og unges deltagelse i idrætslivet igennem DIF get2sport og er du idérig og udadvendt? Så bliv en del af Høje-Taastrups kommunes Fritids- og Kulturcenter og vær bl.a. med til at:

 • Samarbejde med Danmarks Idræts Forbund (DIF) om at styrke idrætsdeltagelsen og foreningslivet i udsatte boligområder
 • Koordinere indsatsen på tværs af foreninger, forældre, boligforeninger, kommunale forvaltninger og andre interessenter
 • Styrke arbejdet med at integrere børn og unge i stærke fællesskaber og skabe nye frivillige ledere
 • Skabe opbakning og ejerskab på tværs af foreninger, børn, unge og forældre

Fremdrift, samspil og samarbejde
Som konsulent i Høje-Taastrup Kommune for DIF get2sport-indsatsen sikrer du fremdrift, samspil og samarbejde på tværs af en række involverede aktører. Vi har et godt og langvarigt samarbejde med DIF get2sport om at få flere børn og unge til at deltage i foreningslivet. Derfor skal du overtage de eksisterende indsatser, ligesom der skal indgås aftaler med nye foreninger.

Det er dig, der aflaster og styrker de idrætsforeninger, som ligger i og omkring vores udsatte boligområder. Bl.a. ved at have fokus på organisationsudvikling og opbygning af kapacitet i foreningerne, så de over tid bliver i stand til at modtage og integrere nye målgrupper i det frivillige foreningsliv samt skabe og vedligeholde bånd mellem foreninger, børn, unge og deres forældre. Du skal være med til få idéer til, hvordan opgaven kan løses, og du skaber opbakning og ejerskab på tværs. Undervejs dokumenterer du det, du gør, så det er muligt at følge indsatser og resultater.

Selvstændig og vedholdende konsulent
For at lykkes i stillingen skal du have et stærkt netværksgen, en diplomatisk sans og evne til at skabe og vedligeholde gode relationer. Du skal kunne se strategisk på udviklingen af indsatsen og kunne inddrage og samarbejde på tværs af centre i kommunen. Du skal have det godt med en fleksibel arbejdstid, hvor opgaven er i centrum, og hvor du arbejder selvstændigt og selv administrerer din tid. Herudover lægger vi også vægt på, at du har:

 • Solid erfaring med organisationsudvikling og er i stand til at igangsætte og lede forandringsprocesser
 • Solidt kendskab til det frivillige foreningsliv, herunder også gerne i relation til udsatte boligområder
 • Multikulturel indsigt og forståelse
 • Evnen til at formidle holdninger og budskaber og kommunikere til mange forskellige persontyper
 • Erfaring med rekruttering og ledelse af frivillige samt udarbejdelse og implementering af strategier herfor
 • Trænererfaring som børne- og/eller ungdomstræner

Uhøjtidelig omgangstone og højt til loftet
I Fritids- og Kulturcentret på rådhuset er vi 12 medarbejdere. Vi samarbejder på tværs i centret og på rådhuset for at skabe de bedste løsninger for borgerne. Vi har et godt både fagligt og socialt arbejdsmiljø, hvor der er fleksibilitet i opgaveløsningen. Vi brænder for at gøre foreningerne gode og skabe de bedst mulige rammer for, at foreningslivet kan være attraktivt for borgerne. Fritids- og Kulturcentret består af biblioteker, kulturhuse, musikskole, billedskole, dramaskole, idrætsanlæg og svømmehaller.

Du vil komme til at samarbejde tæt med de øvrige medarbejdere på det folkeoplysende område i Fritids- og Kulturcentret. Vi har et særligt fokus på at få flere borgere til at deltage i foreningslivet og motivere frivillige til at deltage i den samlede opgaveløsning, og vi indgår og følger op på aftaler med samarbejdspartnere.

Løn- og ansættelsesvilkår 
Stillingen er en projektansættelse på 37 timer ugentligt. Ansættelsen løber frem til foreløbig udgangen af 2022. Ansættelse sker efter overenskomst mellem KL og den relevante faglige organisation. Stillingen besættes på overenskomstvilkår.
Lønnen aftales konkret ud fra baggrund og erfaringer. Der må forventes aften- og weekend arbejde i et vist omfang. Arbejdstiden varierer derfor over tid. Vi indhenter børne- og straffeattest.

Ansøgningsfrist den 26. maj 2020
Du skal sende din ansøgning bilagt CV senest den 26. maj 2020via kommunens e-rekrutteringssystem. Ansættelsen er pr. 3. august 2020.

Samtaler bliver holdt tirsdag den 2. juni 2020. Eventuel opfølgende samtale afholdes torsdag den 4. juni 2020. Høje-Taastrup Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamchef for folkeoplysning og idræt, Stig Jørgensen på telefon 51 18 36 93 eller stigjoe@htk.dk.

Kontaktperson

 • Stig Jørgensen

Arbejdsgiver

 • Høje-Taastrup Kommune
 • Bygaden 2
 • 2630 Taastrup
 • Danmark

Ansøgning

 

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5150034
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Support inden for Online presence, Pressemateriale, Salg, Turné

Læs mere
Henter jobs...