Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 5 februar 2020

Konsulent

Dragør Kommune

Konsulent til turisme, erhverv og kultur i Dragør Kommune

Kan du bygge bro mellem Dragør Kommune og det lokale erhvervsliv, understøtte det aktive kulturliv og sætte retning for indsatsen på turismeområdet? Så har vi stillingen til dig!

Dragør Kommune søger en special/chef-konsulent til at formidle, understøtte og udvikle det lokale erhvervsliv, turismen og det aktive foreningsliv i Dragør Kommune. Du skal repræsentere Dragør Kommune lokalt og regionalt, og du skal kunne rådgive Kommunalbestyrelsen om indsatsen på området. I dagligdagen skal du også varetage driftsopgaver og være tovholder på projekter, så de kommer sikkert i mål.

Der er tale om et spændende og alsidigt job, og dine hovedopgaver er i øjeblikket:

  • Ny erhvervs- og turismestrategi: Dragør Kommune fik sin første erhvervs- og turismestrategi i 2015. Tiden er inde til, at den skal revideres. Du får ansvaret for at samle input, skrive strategien og forankre den hos de lokale organisationer. Strategien vil blive forankret hos dig.
  • Ny kultur- og fritidspolitik: I 2020 skal gennemføres en involverende proces omkring en ny kultur- og fritidspolitik, hvor de mange interessenter på området skal drøfte kommunens prioriteringer fremover. Også her får du et hovedansvar for politikkens tilblivelse og implementering.
  • Udvikling af Dragør Havn: Du skal være med til at udvikle Dragør Havn, når skibsværftet flytter til nye bygninger i 2020. Den gamle værftsgrund skal udvikles med havnerelaterede erhverv, publikumsnære faciliteter og erhverv. Din rolle bliver at være en aktiv dialogpartner for nye aktører.
  • Lokale events: Dragør lægger hvert år jord til adskillige events. Du skal koordinere og understøtte en række af disse events i samarbejde med foreninger, erhvervsliv og frivillige kræfter og den kommunale organisation.
  • Netværk lokalt og regionalt: Du har ansvaret for kontakt til Dragør Erhverv, det lokale turistråd, UNESCO-komiteen og det lokale frivillige foreningsliv. Din opgave er også at være bindeled til vores samarbejdsparter, såsom Erhvervshuset, Copenhagen EU-office og Wonderful Copenhagen.
  • Kultur- og foreningslivet: For at have fingeren på pulsen med et aktivt foreningsliv i Dragør, og som led i varetagelsen, formidlingen og understøttelsen af Dragørs unikke kulturliv, er din opgave at skrive politiske sager og deltage på møder i kommunens Folkeoplysningsudvalg, samt at administrere tilskud og lokaler.

Vores forventninger til dig

Ideelt set har du erfaring inden for erhvervs- og turismeudvikling, og kender til markedsføring, destinationsudvikling og analyser på området. Du kender desuden til dynamikkerne i det frivillige foreningsliv, og har et solidt drifts-gen, så tilskud, lokalefordeling og puljeadministration kører efter bogen.

Vi forventer, at du – som den eneste medarbejder med ansvar for området – er klar til at tegne området og trives med at være ”kommunens ansigt” udadtil.

Det er vigtigt, at du er god til at skabe relationer, er god til kommunikation og trives i rollen, hvor du har kontakt og indgår i dialog med borgere, virksomheder, myndigheder, interessenter, foreninger, politiske udvalg og på tværs af forvaltningen – så projekter lykkes.

Vi forventer, at du kan fungere i samspil med vores mange frivillige interessenter, og at du er vant til at være en del af en politisk styret organisation.

Dragør Kommune er en af landets mindre kommuner, med de udfordringer og muligheder, som det giver. Vi lægger stor vægt på relationer mellem borgere, virksomheder, interessenter og andre myndigheder. Vi forventer derfor, at du har flair for samarbejde og for at udvikle borger- og virksomhedsinddragelse så tidligt som muligt.

En forventning til dig er også, at du deltager i opgaveløsning på lige fod med de øvrige medarbejdere i Forvaltningen. Vi vægter, at du er en holdspiller og sætter stor pris på, at vi i dagligdagen har et socialt fællesskab, hjælper hinanden, deler viden og løfter i flok.

Vores arbejdsplads

Du bliver en del af Plan og Teknik, som rummer 15 medarbejdere på Rådhuset og i alt 80 medarbejdere. Vi beskæftiger os med byudvikling, erhverv og turisme, bevaring, natur, miljø, byggesag, beredskab, trafik, anlæg, havn, rengøring og drift af vej- og grønne områder. Drift og udvikling af kulturinstitutionerne varetages af afdelingen for Børn, Skole og Kultur, som du vil have et tæt samarbejde med.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, kan du kontakte afdelingschef Jesper Horn Larsen, Plan og Teknik, på 32 89 03 22 eller afdelingschef Rasmus Johnsen, Børn, Skole og Kultur, på 32 89 03 60.

Frist

5. februar. Vi forventer at holde samtaler i uge 8.
Stillingen ønskes tiltrådt 1. april.
Ved ansøgning bedes du benytte kommunens rekrutteringssystem.

Dragør Kommune har cirka 14.000 indbyggere, og den kommunale organisation har cirka 1.000 medarbejdere. Dragør er kendt for den gamle bydel, sit levende og aktive havnemiljø med fiskerbåde og fritidssejlere, Hollænderbyen, og de mange skønne naturområder langs Amagers kyst.

Læs mere og søg stilling

Kilde: Jobindex.dk
Annonce
Henter jobs...