Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 18 juni 2018

Koordinator

Det Kongelige Teaters Balletskole

Koordinator til balletskolens aspirantuddannelse

Det Kongelige Teaters Balletskole søger en koordinator til skolens treårige aspirantuddannelse.
Aspirantuddannelsen er for skolens ældste balletelever, derudover deres balletuddannelse gennemfører et 3-årigt HF-forløb. Efter endt aspirantuddannelse er eleverne klar til at arbejde som professionelle balletdansere.

Stillingen 

Du skal i samarbejde med Balletskolens ledelse og aspiranternes balletlærer sikre den bedst tænkelige ramme for at udvikle aspiranterne. Det gør du ved at strukturere uddannelsen, som både består af balletuddannelse og skoleforløb på Falkonergårdens Gymnasium& HF. En vigtig funktion er at være bindeled mellem aspiranterne og Balletskolens ledelse, lærere og sundhedsteam såvel som Falkonergårdens Gymnasium & HF. Det forventes også, at du kan bidrage til den løbende udvikling af uddannelsen.

Derudover vil du have administrative opgaver i forbindelse med Balletskolens øvrige aktiviteter, så der sikres en sammenhæng mellem uddannelsen af balletelever gennem hele uddannelsesforløbet og særligt i forbindelse med overgangen til aspirantuddannelsen.

Dine arbejdsopgaver omfatter blandt andet:

 • Koordinering af balletfaglig og boglig uddannelse
 • Udarbejde års- og ugeplan i samarbejde med aspiranternes balletlærer og skolens ledelse
 • Udarbejde udkast til budget for sæsonen
 • Samarbejde med balletlærere og skolens øvrige personale
 • Samarbejde med Falkonergårdens Gymnasium og HF
 • Planlægge elevforestillinger, herunder producentfunktion og økonomistyring
 • Forældrekontakt for elever under 18 år
 • Planlægge og eventuelt deltage i besøg til og fra andre balletskoler
 • Planlægning af elevernes sommerskoledeltagelse
 • Assistere aspiranternes balletlærer i at udarbejde udviklingsplan for den enkelte aspirant
 • Udvikling og vedligeholdelse af skolens hjemmeside samt Facebook og andre sociale medier, bl.a. med henblik på promovering af uddannelsen

Kvalifikationer, baggrund og erfaring 

Vi forventer, at du har en relevant uddannelse, trives med en travl hverdag, har gode samarbejdsevner og en positiv tilgang til dagligdagen.

Vi forventer endvidere, at du:

 • Har kendskab til talentudvikling, ballet og en balletdansers hverdag
 • Har generelt kendskab til ungdomsuddannelser
 • Er struktureret og har gode planlægningsevner
 • Har it-kendskab på brugerniveau
 • Har gode skriftlige og mundtlige kommunikative evner på dansk og engelsk

Løn- og ansættelsesvilkår 

Stillingen er normeret til 30 timer ugentlig. Skolen følger som udgangspunkt ordinære skoleferier og arbejdstiden er som udgangspunkt placeret uden for skoleferier. Der må påregnes spidsbelastningsperioder henover året i forbindelse med forskellige aktiviteter i aspirantprogrammet. Det vil i nogen grad være muligt selv at tilrettelægge arbejdstiden.

Ansættelse og aflønning sker iht. relevant statslig overenskomst eller på individuelle vilkår.
Ansættelsessted er på Det Kongelige Teaters Balletskole på Kongens Nytorv. Stillingen er organisatorisk placeret på Balletskolen med reference til Thomas Lund, Balletskolens forstander.

Starttidspunkt er 1. juli 2018 eller snarest mulig derefter. Stilling er tidsbegrænset og ansættelsesforløbet ophører den 30. juni 2019.

Sådan søger du

Søg stillingen ved at klikke på ”søg stillingen” til højre i annoncen, senest mandag d. 18 juni 2018 kl. 10:00. Send motiveret ansøgning og CV samt andre relevante oplysninger og, hvis det ikke er muligt at vedhæfte relevante oplysninger, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Samtaler afholdes d. 26. – 28. juni 2018.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge stillingen.

Kontaktpersoner: 

Yderligere oplysninger og stillingen kan fås ved henvendelse til Forstander Thomas Lund på telefon 2216 6721 eller administrativ leder Charlotte Falkentoft på telefon 2177 2530.

Læs mere om Det Kongelige Teaters Balletskole på kglballetskole.dk
Det Kongelige Teaters Balletskole er en kunstnerisk eliteskole, som sikrer balletuddannelse samt skolefaglig uddannelse af balletelever fra 0. klasse til 3. HF på højeste balletfaglige niveau.  Skolen har ca. 50 medarbejdere.

Det Kongelige Teater er hele Danmarks teater og landets ældste og største. Vi leverer oplevelser til publikum inden for ballet, opera, skuespil og musik. Vi er ca. 900 ansatte, som alle arbejder for at skabe det absolut bedste inden for scenekunsten.

søg stillingen

Annonce
Henter jobs...