Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 24 november 2018

Korleder

Skt. Nikolai Sogn, Holbæk

En stilling som korleder ved Skt. Nikolai Kirke, Skt. Nikolai Sogn, Holbæk opslås til besættelse snarest.

Skt. Nikolai Sogn søger en dygtig og engageret korleder, der vil være med til at opbygge og lede en korinstitution med kortilbud til alle aldersklasser. Kirkemusikken prioriteres højt, og vi står overfor at skulle indrette forbedrede faciliteter, hvor korarbejdet får optimale betingelser.

(Stillingen kan evt. søges sammen med stillingen som organist)

Stillingen er på 15 timer pr. uge, og korene øver tirsdag og torsdag. Der er mulighed for et højere timetal og et bredere arbejdsfelt, hvis ansøgeren har interesse og kompetencer.

Stillingen omfatter bl.a.:

  • Ansvar for ledelse, rekruttering og udvikling af kirkens juniorkor, som medvirker ved familiegudstjeneste 6 gange årligt.
  • Ansvar for ledelse, rekruttering og udvikling af kirkens spirekor, som medvirker ved børnekirke 7 gange årligt.
  • Medvirken ved korprøver med præparandkor, ungdomskor og voksenkor i samarbejde med organisten.
  • Medvirken ved koncerter/musikgudstjenester i nærmere specificeret omfang.

I Skt. Nikolai Sogn arbejder menighedsrådet for, at der gode rammer for organisternes arbejde. Der satses på en god tone og et godt kollegialt samarbejde.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347,30kr. – 362.324,00 kr. årligt (nutidskroner).

Årslønnen for en ansøger med ”kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse” (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.921,79 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584,09 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Nærmere oplysninger om stillingen eller stillingerne kan fås ved henvendelse til kontaktperson, Flemming Christensen tlf. 3131 3044   eller organist Jytte Lundbak, tlf. 3026 1837

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Skt. Nikolai Kirkes Menighedsråd 7274FORTROLIG@SOGN.DK

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 24. november

Ansættelsessamtaler samt prøvespil/korledelse forventes at finde sted 30. november.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

 

Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...