Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 23 august 2019

KORLEDER

Folkekirken på Vesterbro, KBH

KORLEDER TIL FOLKEKIRKEN PÅ VESTERBRO

Har du lyst at arbejde på fuld tid som korleder i vores Børne- og Ungdomskor med ca. 155 sangere i alderen 5-ca. 25 år? Ville du elske at have hovedarbejdsområde med de ældste sangere i ungdoms- og kammerkorene? Og vil du tage medansvar for og arbejde med alle vores fem kor? Så er det måske dig der skal være vores nye kollega?

Vesterbro Sogn Børne- og Ungdomskor består af 4 korniveauer, Spire-, Børne-, Ungdoms-, og Kammerkor, som ledes af tre dirigenter. Der er desuden tilknyttet pianister. Det daglige arbejde foregår i Enghave Kirke.

Der er ikke optagelsesprøver til korene. Korene arbejder på et højt musikalsk og udtryksmæssigt niveau, ligesom de musikere og musikpædagoger, der arbejder med sangerne er professionelle og højt specialiserede.

Alle korene arbejder frem til deltagelse i gudstjenester, koncerter og events, i alt ca. 40 om året. Der er stor social sammenhængskraft i specielt de to ældste kor, som også årligt rejser på koncerttur, gerne til udlandet. Se evt. mere på www.vesterbrokor.dk

Du indgår i tæt samarbejde med korlederne Majken Kirkegaard (Spire-, Børne- og Ungdomskoret) og Anne-Mette Riis (Spirekor). Desuden får du et tæt samarbejde med sognepræst Viggo Julsgaard Jensen om tilrettelæggelse og afvikling af gudstjenester. Du vil også lejlighedsvis samarbejde med de andre præster og kirkemusikere i sognet.

Du vil også skulle varetage forskellige administrative opgaver i form af mailkontakt med forældre, opsætning af koncertprogrammer, planlægning af korture samt diverse møder.

Vi søger en person med:

  • musikpædagogiske kompetencer på højt plan,
  • solid og bred erfaring med korarbejde,
  • kendskab og lyst til at arbejde med mange forskellige musikgenrer,
  • evner til at indgå som sparingspart omkring tilrettelæggelse af musikken i gudstjenesternes liturgi,
  • gode spillefærdigheder på klaver og evt. orgel
  • erfaring med sangpædagogik.

Vi kan byde på:

  • korarbejde på højt musikalsk og pædagogisk niveau,
  • gode kollegaer og en hverdag præget af gode samarbejdsrelationer og godt humør,
  • mange spændende opgaver og arrangementer,
  • landets største kirkelige arbejdsplads med mange udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder.  

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden udgør gennemsnitligt 37 timer pr. uge, men vil i det væsentligste være koncentreret i de 40 uger, hvor korene har sæson (fra august – juni, eksklusive skoleferier), hvorfor det ugentlige timetal i disse uger ofte vil være over 37 timer.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst/organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og relevante faglige organisation (CO10 og DOKS, Organistforeningen eller Dansk Kirkemusikerforening) på baggrund af kandidatens uddannelsesmæssige baggrund. Der vil blive knyttet rådighedstillæg og -forpligtelse til stillingen. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der vil blive indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Vil du vide mere?
Så er du velkommen til at kontakte korleder Lotte Smith-Petersen på telefon 22 50 93 84, og/eller sognepræst Viggo Julsgaard Jensen på 20 58 77 25.

Du kan sende din ansøgning via:
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=5001&departmentId=9433&ProjectId=124339&MediaId=2869

Ansøgningsfrist:
Senest fredag 23. august 2019, kl. 12. Der er planlagt samtaler med korprøve tirsdag 3. september 2019 samt evt. opfølgende samtaler torsdag 5. september. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt derefter.

Vesterbro Sogn
Vesterbro Sogn er Danmarks største sogn. Menighedsrådet har høje ambitioner og stærkt fokus på at være relevant kirke i tiden for folk på Vesterbro. For at møde forskellighederne på Vesterbro arbejder kirkerne med at udvikle forskellige profiler inden for en fælles ramme. Kirkerne drives og bæres af frivillige kræfter i tæt samspil med 13 præster og ca. 40 medarbejdere.

Menighedsrådet lægger stor vægt på, at have målrettede tilbud af høj kvalitet til de forskellige aldersgrupper af børn og deres familier – og at alle kan være med. Arbejdet med børne- og ungdomskor skaber rum for fællesskaber, hvor børn og voksne mødes omkring sangen og kristen tro. Børnene i korene, som kan betragtes som ”den syngende menighed”, skal have en optimal undervisning i at synge og synge i kor, da selve den udfoldelse giver dem mulighed for tilegnelse af salmernes tekster. Ved at skabe meningsfulde rammer både i prøvearbejdet og i gudstjenesterne knyttes børnene og deres familier til kirken, og korsangerne bliver medansvarlige for fællesskabet om det kirkelige arbejde. Korarbejdet bidrager til at give børn og deres forældre større viden om kirken, mod til at spørge hvad kristendom er og til at tale om tro.

Kilde: https://vesterbrosogn.dk/page/29713/ledige-stillinger?fbclid=IwAR1YoieUHYVvsPUOGwxlX0-h0GeFes2tBu1wIRbL7dOyXbfy2dLh3E5bKoY
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...