JOBSCENEN - Kreativ projektleder
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 24 maj 2019

Kreativ projektleder

Ung Fredensborg, Fredensborg Kommune

Kreativ projektleder med undervisningserfaring

Ung Fredensborg søger en kreativ projektleder til projektet ”Hjemme i Kunsten”, der er udviklet som et partnerskab mellem Nivaagaards Malerisamling, Louisiana Museum for Moderne Kunst, de boligsociale helhedsplaner Kokkedal på Vej og Nivå Nu og Fredensborg Kommune.

Projektet løber fra 1. august 2019-30. sept. 2021 og består af tre sammenhængende kunst-laboratorier for unge: Learning Lab, Art Lab og Event Lab. Learning Lab gennemføres fra sept.-okt. på Nivå og Kokkedal Skole som et obligatorisk læringsforløb for 7. årgang varetaget af undervisere fra Nivaagaards Malerisamling og Louisiana. Art Lab tilrettelægges af projektlederen og udbydes som valgfag på Kokkedal Skole og et fritidshold i Nivå i en halvårig periode. Ved gennemførelse af Art Lab kvalificeres de unge til at fortsætte på Event Lab, der er et fritidstilbud med mulighed for at lave lønnede kunst- og kulturevents for andre børn og unge i Fredensborg Kommune. Projektlederen følger de unge igennem hele forløbet og er derfor ansvarlig for at motivere de unge til at deltage og fortsætte i projektet.

Vi ønsker med projektet at:

· At åbne kunsten og kulturens verden op for børn og unge fra udsatte boligområder, så de bliver medskabende og får inspiration til at bruge kunstens greb til at bygge bro i deres eget nærmiljø.

· At de unge oplever glæden ved at skabe og udtrykke sig gennem et væld af kunstformer ved deltagelse i de tre kreative laboratorier.

· At nedbryde grænserne mellem de udsatte boligområder og deres omverden, så der opstår en bevægelse på tværs, der kan modvirke stigmatisering.

Konkret vil du varetage følgende opgaver:

· Være den centrale drivkraft i udvikling, planlægning og koordinering af læringsforløb, workshops og events i projektperioden i samarbejde med projektets partnere.

· Styrke netværket til lokale samarbejdspartnere herunder Nivå og Kokkedal Skole, bydelenes børnehuse og kommunens kulturinstitutioner.

· Varetagelse af undervisning i kunstneriske udtryksformer og eventudvikling – herunder indhente eksterne undervisere efter behov.

· Sikre sammenhæng i de tre kunst-laboratorier og bidrage til rekruttering af elever fra hold til hold.

Vi søger derfor en projektleder der:

· Har relevant uddannelsesmæssig baggrund – gerne indenfor kunst- og kultur.

· Har projektledererfaring med gennemførelse af kreative og kunstneriske projekter.

· Kan bygge bro mellem unge i alderen 13-16 år med forskellige baggrunde.

· Kan møde de unge i øjenhøjde og skabe gode relationer.

· Har erfaring med at gøre kunsten tilgængelig og spændende for børn og unge.

· Har interesse i og kan bruge kunstneriske udtryksformer som et middel til læring og udvikling.

· Har gode kommunikative evner både skriftligt, mundligt og digitalt (foto/video) – du skal medvirke til at dokumentere og evaluere projektet løbende.

· Kan gribe bolden og handle selvstændigt, samtidig med at du skal samarbejde med forskelligartede partnere.

· Har lyst til at sætte dig selv i spil i projektet – du skal trives med at være på og kunne fange de unges interesse via din formidling og personlighed.

· Er fleksibel – også i forhold til arbejdstider. Aften- og weekendarbejde må påregnes – du er på, når de unge har fri.

· Brænder for at udvikle de unges demokratiske dannelse og kulturelle medborgerskab

Vi tilbyder:

· Et anderledes rum for eksperimenter med højt til himlen

· Et projekt, hvor du kan folde dine kompetencer ud og sætte idéer i spil sammen med de unge

· Spændende samarbejde med nogle af landets fremmeste kunst- og kulturinstitutioner

· Muligheden for at være med til at gøre en forskel for børn og unge gennem kunstens verden samt udvikle nye formidlingsmetoder

Stillingen ønskes besat den 1. august 2019 og er på 25 eller 37 timer ugentligt. Ved ansættelse på fuld tid indgår 12 timers koordinerende funktion indenfor musik, kunst og kultur i Ung Fredensborgs øvrige ungetilbud. Løn efter gældende overenskomst. Arbejdspladsen har base hos Ung Fredensborg beliggende i Humlebæk, mens undervisningen foregår i henholdsvis Kokkedal og Nivå.

Ansøgningsfrist den 24. maj 2019 kl. 14.

Der afholdes samtaler den 4. juni og evt. 2. samtale den 7. juni.

Ved spørgsmål til stillingen kontakt Afdelingsleder i Ung Fredensborg Julie Falholt på tlf. 21191278.

”Hjemme i Kunsten” er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje ”Kulturbroen – til børn og unge”. Læs mere om puljen og projekterne på www.slks.dk.

Send Ansøgning

Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Support inden for Produktion, Sangskrivning, It, Komposition

Læs mere
Henter jobs...