Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 9 december 2018

Kunst­konservator

Skagens Kunstmuseer

Kunstkonservator til Skagens Kunstmuseer

Skagens Kunstmuseer er et statsanerkendt kunstmuseum, som beskæftiger sig med verdens største samling af skagensmalernes værker og historien om kunstnerkolonien i Skagen. Museet har ca. 60 an­satte og tre besøgsadresser: Anchers Hus, Drachmanns Hus og Skagens Museum. Konserveringsværk­stedet på Skagens Museum er forholdsvis nyetableret. Det åbnede i 2016 og har de seneste to år vareta­get et stort antal konserverings- og bevaringsopgaver. Den primære opgave er at tage vare på museets store samling, som omfatter 9.000 værker, hvoraf ca. halvdelen er malerier, men der er også løst mange konserveringsopgaver for private ejere. Samtidig er der et stærkt fokus på at skabe formidling og åben­hed overfor museets gæster i forhold til de forskellige og meget spændende konserveringsprocesser.

 Arbejdsområde

Konservatoren er placeret i museets kunstfaglige afdeling og arbejdet omfatter primært konserve­ring og restaurering af malerier.

Genstandene til konservering vil hovedsageligt være ejet af Skagens Kunstmuseer, men stillingen omfatter også konservering af malerier fra andre samlinger og private ejere. Desuden varetager konservatoren opgaver inden for bevaring samt rådgivning og konsulentbistand i forbin­delse med restaurering af bemalede overflader. Endvidere sags- og projektstyring samt ind- og udtjek­ning af kunstværker i forbindelse med udstillinger. Kendskab til ind- og udlån af kunstværker, kurertjenester samt formidling af faget for offentligheden vægtes højt.

Kvalifikationer

Du skal have en kandidatgrad fra Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Konservatorskolen eller en dermed lige­stillet uddannelse. Du skal være fortrolig med alle discipliner inden for bevaring af maleri, herunder undersøgelse, over­slag/tilbud, konservering og dokumenta­tion.

Viden om og praktisk erfaring med periodens konserveringsproblematikker for malerier vil være en fordel, ligesom kendskab til præventiv konservering i forbindelse med kunstnerboligernes interiørers alsidige sammensætning af genstandstyper, herunder tekstiler og møbler. Erfaring med formid­ling vil desuden blive vægtet, samt lyst og kreativitet til at udvikle nye formidlingstiltag i samarbejdet med museets ansatte. Da samlingen består af både malerier, papir og inventar vil kendskab til kon­servering af sådanne genstande være en fordel. Der stilles krav til samarbejdsevner og fleksibilitet, men du skal også kunne arbejde selvstændigt. Arbejdet forudsætter anvendelse af de teknologier, der stilles til rådighed af arbejdspladsen.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer ugentlig. Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er forbundet med tjenesterejser i ind- og udland af kortere eller længere varighed. Du skal være i besiddelse af kørekort.

Ansøgning

Skriftlig ansøgning sendes til info@skagenskunstmuseer.dk.

Ansøgningen skal være museet i hænde senest søndag den 9. december 2018.

Samtaler forventes afholdt onsdag, torsdag eller fredag i uge 50.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kunstfaglig chef Charlotte Linvald, cl@skagenskunstmuseum.dk,  tlf. 9844 6444.

 

Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...