Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 januar 2019

kunstnerisk direktør

Dansehallerne, Kbh.

Dansehallerne søger ny visionær kunstnerisk direktør

Vil du være direktøren, der tegner Dansehallernes kunstneriske profil – med stærk ambition om, hvad den koreografiske scenekunst skal for og med publikum, kunstnere og samfund?

Har du en skarp kunstnerisk vision og lyst til at stå i spidsen for en engageret og ambitiøs medarbejder- stab?

Kan du lede Dansehallerne videre i en tid fyldt med udvikling, udfordringer og muligheder og være front-figur, når vi efter planen skal etablere os i nye lokaler i Kedelhuset i Carlsberg byen?

Så er du måske vores nye kunstneriske direktør.

Som kunstnerisk direktør for Dansehallerne forventer vi, at du:

Er kunstnerisk visionær og evner at være en respekteret og solid frontfigur for Dansehallerne og den koreografiske scenekunst i Danmark. Derudover ønsker vi følgende kompetencer:

 • Stor indsigt i og erfaring med at arbejde med kunst generelt samt en stor interesse for ny, koreografisk scenekunst.
 • Personlig gennemslagskraft, så du kan stå i spidsen for ”Det store vi” og skaffe bred opbakning til Dansehallerne blandt både politikere, kunstnere, publikum og borgere i øvrigt.
 • Evner at skabe og styrke netværk og samarbejder omkring Dansehallerne og ny koreografisk scenekunst nationalt som internationalt.
 • Kan sikre kurateringen og den kontinuerlige udvikling af Dansehallernes aktiviteter – både de publikumsrettede, de brancherettede og de borgerrettede.
 • Erfaring med borgerinddragelse og publikumsudvikling.
 • Evner at være en stærk kunstnerisk røst og bidrage til den offentlige debat og sætte ny koreografisk scenekunst på dagsordenen.
 • Har erfaring med dansk kulturpolitik.
 • Behersker dansk/skandinavisk på et niveau, hvor du kan kommunikere mundtligt og skriftligt med danske samarbejdspartnere, og kan tale og skrive engelsk på højt niveau.

 

Er en strategisk leder med politisk tæft, der har følgende kompetencer:

 • Har indsigt i samarbejde og forhandlinger med stat og kommune.
 • Kan fundraise, arbejde strategisk, skaffe politisk opbakning og således sikre Dansehallerne økonomiske støtte.
 • Formår at vurdere og prioritere Dansehallernes behov på kort og lang sigt og sikre udarbejdelse, kvalitetssikring og realisering af strategier og planer, der fører til resultater.
 • Har forståelse for kommunikationsarbejde, så du kan bidrage til kontinuerlig udvikling af Dansehallernes kommunikationsstrategi og -arbejde.
 • Formår at udnytte processen omkring byggeriet af Kedelhuset til at løfte Dansehallernes placering i samfundet og benytte flytningen til at grundlægge en ny og stærkere kultur omkring det koreografiske miljø

 

Er en dygtig og erfaren leder, som i samarbejde med administrationschefen kan løfte følgende:

 • Lede Dansehallerne, så medarbejdernes kompetencer og ressourcer udnyttes optimalt.
 • Skabe samarbejde og synergi og en organisation præget af fællesskabsånd og ambitioner.
 • Være en synlig leder og en positiv drivkraft, der motiverer og engagerer.
 • Lede tillidsbaseret og uddelegere ansvar og give plads inden for veldefinerede rammer.
 • Evne at betragte organisationen som en helhed med mange aspekter.

 

Vi tilbyder dig

En enestående mulighed for at skabe og virkeliggøre visioner og ambitioner for ny koreografisk scenekunst.

En spændende og dynamisk arbejdsplads, som gennem de seneste år har manifesteret sig nationalt og internationalt.

Mulighed for at stå i spidsen for Dansehallernes fortsatte udvikling og udviklingen af publikum og miljøet omkring den koreografiske scenekunst. Du vil blive en afgørende frontfigur for både publikum, kunstnere og ny koreografisk scenekunst generelt.

Som kunstnerisk direktør i Dansehallerne bliver du den øverste ansvarlige for et samlet ledelsesteam, som ud over dig omfatter administrationschefen, der varetager den daglige ledelse og administration af Dansehallerne, og en producent/programchef som sammen med dig sikrer kurateringen.

 

Om stillingen – sådan ansøger du

Stillingen er åremålsbegrænset til 4 år med mulighed for op til 4 års forlængelse. Stillingen tiltrædes om muligt den 1. maj 2019.

Ansøgning med CV og referencer skal sendes til ansoegning@dansehallerne.dk senest den 14. januar 2019 kl. 12:00. De første ansættelsessamtaler afholdes mandag den 28. januar 2019.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Mikkel Harder Munck-Hansen tlf. 31 34 09 00 eller bestyrelsens næstformand Lars Sennels tlf. 22 42 73 00 eller ved at skrive til e-mail:
bestyrelsesformand@dansehallerne.dk

 

Om Dansehallerne

Dansehallerne er Danmarks nationale platform for præsentation og udvikling af ny koreografisk scenekunst.

Gennem nationale og internationale samarbejder, netværk og co-produktioner skaber vi årligt cirka 500 kunstneriske arrangementer/forestillinger og mere end 400 aktiviteter for børn og unge.

Vi understøtter kunstnere og udvikling af ny koreografisk scenekunst blandt andet via seminarer, kurser, residenser og forskningsbaserede udviklingsprojekter, ligesom vi arrangerer daglig træning for kunstnere tilknyttet Dansehallerne.

Dansehallernes hovedadministration holder i disse år til i midlertidige lokaler på Regnbuepladsen i København og i vores afdeling i Aarhus. Vores forestillinger og aktiviteter finder sted i samarbejde med andre markante kunstinstitutioner rundt omkring i København og i resten af landet. I 2020 er det planen, at vi flytter tilbage til Carlsberg Byen til nyetablerede rammer med både scener og studier i det smukke gamle Kedelhus. Vi regner med at kunne åbne Kedelhuset for publikum i efteråret 2020. Som direktør vil en af dine væsentlige opgaver blive at sikre Dansehallernes etablering i Kedelhuset og skabelse af et stærkt kunstnerisk miljø i de nye rammer.

www.dansehallerne.dk

Annonce
Henter jobs...