Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 august 2019

Lærer

Ugelbølle Friskole, Rønde

Lærer søges fra 1/9 eller snarest derefter
Ugelbølle Friskole, Rønde

Dansk i kombination med musik og/eller engelsk er de centrale fag, men øvrige fag har også interesse. Du skal kunne undervise i mindst to af tre nævnte for at komme i betragtning til stillingen.

Ugelbølle Friskole er en ung friskole, som vi stadigvæk er i fuld gang med at videreudvikle i forhold til vores profil og faglige tilbud, og vi ønsker en medarbejderstab, som er aktive medspillere i den proces.
Du brænder for:

 • at kunne sætte dit præg på en pædagogisk hverdag med højt til loftet og kort til handling
 • at være en del af et miljø, hvor du kan udfolde din faglighed
 • at skabe læringsmiljøer, der tilgodeser det enkelte barns behov for at lære og at være
 • at indgå i et tæt samarbejde med børn, forældre og kolleger.

Du vil møde:

 • en udfordrende hverdag baseret på dialog, faglighed og kvalitet
 • 240 forventningsfulde børn på 0.-6. årgang
 • engagerede og ambitiøse kolleger
 • et velfungerende og udbygget teamsamarbejde
 • en naturlig og ligeværdig sammenhæng mellem undervisning og SFO/klub
 • en undervisnings- og fritidsdel med fokus på kreativitet, udeliv og bevægelse
 • en skole med fokus på internationalisering
 • en skole, der er certificeret som DGI Profilskole og DGI Udeskole
 • en hverdagsstruktur, som sikrer retten til det gode børne- og familieliv.

Vi søger en medarbejder med følgende fagprofil:
En inspirerende lærer, som er en faglig kapacitet, og som kan indgå i et tæt, konstruktivt og ligeværdigt samarbejde med klassens anden lærer. Vi arbejder således med tolærerordning til store børnegrupper på 25-40 børn, som efter en pædagogisk vurdering kan opdeles i mindre hold.

Skemaet, der skal dækkes i den resterende del af skoleåret, indeholder dansk, engelsk og musik. Vi har ikke nødvendigvis en forventning om, at du kan varetage alle tre fag, og vi har mulighed for at flytte rundt på skemaerne, så dit skema passer til dine kvalifikationer. Det er dog en forudsætning for ansættelsen, at du har den fornødne faglige ballast til at kunne undervise i mindst to af fagene.

I de efterfølgende skoleår kan der i højere grad blive taget hensyn til dine foretrukne fag og kompetencer i forbindelse med fagfordelingen.

Der er tale om en fuldtidsstilling. Der kan dog være mulighed for en deltidsansættelse, hvis du har et ønske om det.

Stillingen er med virkning fra 1. september eller snarest derefter.

Vi er meget opsatte på at sætte det helt rigtige hold, og vi er fleksible i forhold til at skabe den bedst mulige skole for både børn og medarbejdere. Fortæl os, hvad du kan, og hvad du ønsker!

Som friskole har vi frihed til at inddrage de positive elementer fra skolereformen og til at udelukke de dele, vi ikke er begejstrede for – og det har vi gjort! Vi har kombineret vores høje undervisningstimetal med en yderligere styrkelse af vores meget populære fritidstilbud i SFO og klub, som samtlige børn på skolen benytter.

Lærernes arbejdstid er i øjeblikket sammensat på den måde, at der udover de skemalagte undervisningstimer er lærermøde ca. hver tredje torsdag. Desuden er der en eftermiddag, hvor man står til rådighed for eventuelle teammøder, fagmøder, netværksmøder mm., men hvor man ikke behøver at opholde sig på skolen, hvis der ikke er afsat møder. Der er naturligvis øvrige skolearrangementer i løbet af året, som man skal deltage i, men ellers opererer vi ikke med bestemte tidspunkter, hvor man skal være på skolen. Vores holdning er, at den faglige og pædagogiske kvalitet skal være i højsædet, og vi tror på, at vi bedst sikrer den kvalitet ved tillid og fleksibilitet både på børne- og voksenplan. Det kalder vi retten til eget liv!

Har du spørgsmål angående den opslåede stilling, kan du kontakte skoleleder Michael Kjær på tlf. 25 200 700 (dog ikke i uge 28-31) eller på mail (mk@ugelboellefriskole.dk).

Du kan læse mere om skolen på www.ugelboellefriskole.dk.

Ansøgningsfristen er tirsdag d. 20. august. Der er samtaler mandag d. 26. august fra kl. 15.

Din ansøgning med bilag sendes elektronisk i én samlet fil til skoleleder Michael Kjær på følgende mailadresse: info@ugelboellefriskole.dk.

Læreransættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Datoer:
Oprettet: 5. juli

Århusvej 27, 8410 Rønde

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/334063/laerer-soeges-fra-1-9-eller-snarest-derefter?fbclid=IwAR2JcwrzjRGisyCzcckrwayjurAYgFqyW9vp5GjWTNAubKjSFpxTqqUsrTw
Annonce
Annonce

Hjemmestudieproduktion i Cubase

kursus

Midi og audioredigering

Læs mere
Henter jobs...