Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 13 september 2019

Lærer

Damhusengens Skole, Vanløse

Damhusengens Skole er i udvikling, vi er en stor og god skole, der er fuld af interessante muligheder.

Vi søger en lærer, der kan varetage undervisning i fagene: musik og to-lærer timer samt undervisning i faglig fordybelse.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling fra den 1. oktober 2019.

Damhusengens Skole
Damhusengens Skole er en velfungerende og velsøgt skole i Vanløse. Vi er op til seks spor pr. årgang. Der er ca. 1250 elever og ca. 120 medarbejdere. Vi er stolte af vores daglige arbejde og samarbejde, og vi får i fællesskab tingene til at lykkes. Vi tror på åbenhed, tillid og fællesskaber, og vi interesserer os for hinanden og hinandens undervisning og mener, at udvikling foregår på mange niveauer og fokuseret.

Vi interesserer os for fællesskaber, håndtering af relationer og konflikter og for vores gode elevers faglige, sociale og personlige trivsel. Vores opgave er hver dag at stille skarpt på hvem vi er, og hvor vi vil hen, og hvordan vi i samarbejdet arbejder tydeligt med elevernes faglige, personlige og sociale trivsel, og Damhusengens Skole som en god arbejdsplads.

Vi arbejder professionelt og tydeligt i teamsamarbejde og man er som udgangspunkt organiseret i ét årgangsteam. Enkelte lærere kan have opgaver som faglærere på andre klassetrin. Vi har en dygtig personalegruppe, har et tæt samarbejde mellem faggrupper, en engageret forældregruppe og en god blanding af dejlige og læreivrige elever.

Udover de faglige specifikke kompetencer værdsætter og fokuserer vi på de personlige egenskaber og betragter dem ligeledes som ligeværdige forudsætninger. Dette betyder bl.a., at du:

  • arbejder målrettet og tydeligt med klasseledelse, alle elevernes forudsætninger og med din egen lærerrolle
  • kan navigere professionelt og konstruktivt i forskellige samarbejdsflader
  • har indsigt og interesse i skoleudvikling, har stærke samarbejdskompetencer og er indstillet på et tæt og progressivt samarbejde på årgangen, både hvad angår planlægning og gennemførelse af undervisningen
  • er indstillet på opgaven med gode og sunde og interessante faglige læringsmiljøer for alle
  • er sikker i at vores opgave er udvikling af faglig trivsel, personlig trivsel og relationel trivsel hos vores elever og i fællesskaber
  • er åben og rummelig og interesseret i at bidrage til fællesskabet og samarbejdet
  • er bevidst om, at vores mennesker udvikler sig ud fra deres vilkår og at al forandring starter med god klasserumsledelse og et menneske- og læringssyn der har nysgerrighed og anerkendelse i centrum.

Damhusengens Skole er en sammenlægningsskole, vi har Damhusengen som nabo og påbegynder et godt stort skolebyggeri i skoleåret 2019/2020. Det vil sige, at der i 2024 vil stå en helt ny og moderne skole færdig.

Da vi er en sammenlægningsskole, er det væsentligt for os at have et grundigt blik på hvem vi er, og hvor vi vil hen. Vi arbejder derfor fra skoleår 2019/2020 tydeligt og målrettet med fællesskaber mellem eleverne og personalet, og med kulturforståelsen på Damhusengens Skole.

Mere information
Er du interesseret i yderligere oplysning, så undersøg vores hjemmeside eller vores Facebook.

Du er også velkommen til at kontakte skolens ledelse på 3871 1095.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.

Søg via nedenstående link senest fredag den 13. september 2019
Vi forventer at holde samtaler umiddelbart efter.

SØG STILLINGEN

 

Kilde: https://www.kk.dk/indhold/musiklaerer-til-damhusengens-skole-i-vanloese?fbclid=IwAR0w1I6UilCF159r0sZOStoAVAaurhJjOmIK0t61nq2gMzoHos_-yN7MWLE
Annonce
Annonce

Lav PR for din udgivelse!

kursus

Hvad er din PR-strategi?

Læs mere
Henter jobs...