Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 25 januar 2019

LEDER

FILMINSTITUTTET, Kbh.K

 LEDER TIL ADMINISTRATION AF FILMSTØTTEN

Ansøgningsfrist: 25-01-2019

Har du lyst til at blive afdelingschef for Støtte & Vejledning og få ansvaret for de administrative rammer for støtten til film, serier og spil?
Støtte & Vejledning fastlægger rammerne for forvaltningen af filmstøtten, har ansvaret for en række støtteordninger, kvalitetssikrer forvaltningen af støtten og udvikler systemer, der understøtter tilskudsforvaltningen. Afdelingen er en del af filmstøtteområdet og yder intern og ekstern rådgivning, står for intern revision, varetager Filminstituttets rettigheder og yder sekretariatsbetjening til bestyrelse, direktion, ledelse og afdelinger. Afdelingen bidrager til Filminstituttets strategiske arbejde, udformer, leder og følger op på strategiske projekter og sikrer indsamling, udvikling og deling af viden om nye tendenser.
Som chef for Støtte & Vejledning skal du være en anerkendende og samlende leder, der skaber følgeskab og sammenhæng. Du er meget selvkørende og kan skabe retning, mening og struktur for din afdeling og for støtteområdet. Du kan give rum til, at dine medarbejdere selvstændigt løser opgaverne og samtidig følge op og være klar til sparring og spørgsmål. Du er spillende træner og skal trives med både at være leder og selv at udføre, og du trives med at indgå i relationer med mange mennesker med forskellige fagligheder og personligheder. Du har stor integritet, og kan sige til og fra i en ordentlig tone – og du ved, hvordan man balancerer overholdelse af regler med pragmatiske løsninger.

Opgaver

Du skal sammen med afdelingens otte kompetente medarbejdere være med til at løse opgaver inden for økonomi, controlling, jura, planlægning, projektledelse og systemadministration. Du og din afdeling har ansvaret for bl.a. følgende opgaver:

 • styring af tilskudsadministrationen af 400 mio. kr. årligt fordelt på en række forskellige tilskudsordninger og -former, herunder budget, budgetopfølgninger og løbende justeringer.
 • godkendelse af flere hundrede regnskaber årligt.
 • drift og udvikling af systemer, støttevilkår, forretningsgange og vejledninger, der skal gøre det så enkelt og overskueligt som muligt for ansøgerne, samtidig med at reglerne overholdes.
 • implementering og videreudvikling af et elektronisk tilskudsadministrativt system.
 • kvalitetssikring af udkast til indstillinger om filmstøtte på ugentlige støttemøder.
 • daglig godkendelse af tilsagn og udbetalinger.
 • behandling af ansøgninger til den Almen Støtteordning, Filmtalent, Station Next og de regionale filmfonde.
 • indtægtsopgørelser og tilbagebetaling af filmstøtte til spillefilm.
 • statistik, analyser, validering af data, afrapportering og evalueringer.
 • rådgivning, sparring og varetagelse af sager om juridiske forhold vedr. filmstøtte, herunder vilkår, rettighedsspørgsmål og lovgivning.
 • styring af eget driftsbudget samt løbende opfølgning på driftsbudgetter i filmstøtteområdet.
 • tværgående projektledelse af strategiske indsatsområder som fx mangfoldighed og bæredygtighed.
 • som leder har du personaleledelse af afdelingens medarbejdere samt ansvar for afdelingens strategi samt betjening af direktion, ledelse og bestyrelse.
 • du indgår i Filminstituttets ledelsesgruppe.

Kvalifikationer

Der er ikke knyttet særlige uddannelsesmæssige krav til stillingen, men vi forventer, at du har en økonomisk eller administrativ uddannelse eller på anden måde har tilegnet dig tilsvarende kvalifikationer. Vi lægger vægt på, at du:

 • har adskillige års relevant erhvervserfaring, gerne fra en politisk styret organisation og gerne fra kulturområdet.
 • har flere års ledererfaring.
 • er analytisk og struktureret med overblik og praktisk sans.
 • er stærk på tal og økonomi, regnskab og revision.
 • har erfaring fra de statslige tilskuds- og bevillingssystemer.
 • arbejder selvstændigt og tager ansvar for opgaverne i alle faser.
 • kommunikerer klart i skrift og tale.
 • er god til at samarbejde, også med andre fagligheder end din egen.
 • er robust og har gennemslagskraft.

Vi tilbyder:

 • et job med en central placering på et spændende arbejdsområde i filmstøttens maskinrum.
 • et uformelt miljø, hvor vi arbejder tæt sammen på tværs af faglige forskelligheder.
 • en fleksibel arbejdsplads med gode faciliteter og omgivelser.

Vilkår og ansøgning

Du refererer til administrerende direktør Claus Ladegaard. Løn og ansættelsesvilkår er efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelse snarest. Yderligere oplysninger på dfi.dk eller hos direktør Claus Ladegaard på clausl@dfi.dk eller 40 32 62 12
Ansøgning og CV sendes via knappen Søg stillingen nedenfor. Ansøgningsfrist er fredag 25. januar 2019 kl. 12.00.
Det Danske Filminstitut opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

SØG STILLING

Det Danske Filminstitut er en statsinstitution under Kulturministeriet. Filminstituttet har ca. 140 engagerede medarbejdere, der arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår for, at dansk film, spil og billedbårne fortællinger vedblivende udgør en bærende kulturfaktor med høj kunstnerisk kvalitet og kulturel værdi og fastholder dansk films stærke position i både ind- og udland.  

Kilde: Kum.dk
Annonce
Annonce

Little Masters of Music

kursus
7 oktKøbenhavn
24 oktAarhus

Metode til musikundervisning i folkeskolen

Læs mere
Henter jobs...