JOBSCENEN - Leder
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 11 august 2019

Leder

Den Kreative Skole i Silkeborg

Leder til Den Kreative Skole i Silkeborg

Drømmer du om at blive leder for en kulturskole i et af Danmarks mest attraktive områder? Nu har du muligheden.

Silkeborg Kommune er i rivende udvikling – ikke mindst på den kulturelle front. Den Kreative Skole i Silkeborg er hele kommunens kulturskole. Her udvikles børn og unges kompetencer og dannelse med afsæt i kreative fag som dans, musik, litteratur og billedkunst. Den Kreative Skole har til huse i moderne og spændende rammer på byens nye plads Bindslevs Plads i hjertet af Silkeborg – som nabo til Silkeborg Bibliotek, spillestedet Rampelys, Ungekulturhuset 1B og flere større skoler og uddannelsesinstitutioner.


Den Kreative Skoles leder igennem 7 år har valgt at søge nye udfordringer og der åbnes op for en ny leder på posten. Den Kreative Skole er en kommunal kulturinstitution og skolens leder refererer til Silkeborg Kommunes Kultur- og Borgerservicechef. Den Kreative Skoles vedtægter er pr. januar 2019 revideret og skolens ledelse vil fremover have et kulturskoleråd som strategisk sparringspartner.

Som leder af så vigtig en kulturinstitution som Den Kreative Skole er det altafgørende, at du har et stort udviklingsfokus med afsæt i kulturelle tendenser og kulturpolitikker samt de udfordringer, som landets musik- og kulturskoler står overfor. Ikke mindst skal du have et godt bud på, hvordan samarbejdet med Folkeskolen kan udbygges og intensiveres til fordel for vores børn og unge.

Lokalt skal du være med til at gøre Den Kreative Skole til et kulturelt fyrtårn og en central spiller i kulturlivet i hele kommunen. I den forbindelse bliver en af dine hovedroller at få skabt større synlighed omkring Den Kreative Skole, både som institution og som kulturaktør.

Med støtte og sparring fra Kulturskolerådet og kulturforvaltningen skal du være i stand til sætte en klar retning og skabe en fælles vision, hvor du sammen med lærerstaben får skabt et stort ”vi”. Derfor er det også vigtigt, at du har en klar og tydelig lederstil med respekt for de mange forskellige kompetencer, som findes på skolen.

Sammen med administrationen skal du have fokus på struktur og administration, som hånd i hånd med god personaleledelse, skal sikre trygge rammer for skolen og lærerkollegiet, så vi udnytter potentialet bedst muligt.

Hovedopgaverne for den nye leder vil være:

Drive organisatorisk udvikling og skabe synlighed, herunder:

 • Drive udvikling med afsæt i kulturministeriets rapport ”Musikskolerne i Danmark”, så Den Kreative Skoles ydelser indholdsmæssigt og didaktisk i endnu højere grad appellerer til målgruppen.
 • Udvikle skolens synlighed og stemme i det kulturelle landskab i Silkeborg
 • Skabe følgeskab og opbakning og være skolens ansigt udadtil – overfor elever, forældre, samarbejdspartnere og øvrige interessenter

Sikre god drift, herunder:

 • Sikre trivsel og trygge rammer for elever og medarbejderes udvikling
 • Sikre stabil administration og økonomistyring
 • Sikre gode og klare samarbejder med nøgleinteressenter – folkeskoler, øvrige kulturinstitutioner og kulturskoleråd

Gøre Den Kreative Skole til et kulturelt fyrtårn og central spiller i Silkeborg Kommunes generelle udvikling, herunder:

 • Være med til at implementere Kultur- Fritids og Idrætsudvalgets kulturstrategi 2017 – 2024.
 • Indgå i nyskabende samarbejder med øvrigt erhvervsliv, uddannelsesliv og kulturliv lokalt, regionalt, nationalt og måske internationalt.
 • Bidrage til organisationen Silkeborg Kommunes strategi om at være en kompetent og nyskabende organisation, der går fremtidens muligheder og udfordringer i møde til glæde for fællesskabet.

Derfor søger vi en kulturskoleleder, som har:

 • dokumenteret ledelseserfaring og gerne en formel lederuddannelse
 • erfaring med strategisk udvikling og herunder strategisk kommunikation
 • en klar vision for, hvor en moderne kulturskole skal bevæge sig hen – og du formår at strukturere processen for at sikre fremdriften
 • en stor passion for og viden om kulturområdet og erfaring med at indgå som partner i forskellige kulturprojekter
 • styr på compliance og kendskab til en politisk styret organisation
 • personlighed og gennemslagskraft til at få tingene til at ske
 • mod på at udfordre
 • gode kommunikationsegenskaber og kan levere klare budskaber til såvel medarbejdere som samarbejdspartnere, og forstår at samle organisationen om skolens udviklingslinjer.
 • flair og forkærlighed for det kreative og skabende miljø – og kan koble dette med stærk ledelse, strategi og struktur

Samtidig evner du på en helt naturlig måde at etablere gode og konstruktive relationer til elever, forældre, medarbejdere, kulturskoleråd og alle øvrige samarbejdspartnere.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en fuldtidsstilling. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den overenskomstmæssigt berettigede organisation.

På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens strategiplan, ledelsesgrundlag samt eventuel job- og personprofil mv.: “Bliv leder hos os”.
https://silkeborg.dk/Kommunen/Job/Bliv-leder-hos-os

Relevante links:

Den Kreative Skoles vedtægter: http://denkreativeskole.dk/om-os/vedtaegter

Kulturministeriets rapport ”Musikskolerne i Danmark”:
https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/kum_musikskole_web.pdf

Silkeborg Kommunes kulturstrategi ”Kultursporet 2017 – 2024”: https://silkeborg.dk/~/media/Borger/Kultur-og-fritid/Kunst-og-Kultur/Kulturpolitik/Kultursporet-2017-2024.pdf?la=da&la=da

På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens strategiplan, ledelsesgrundlag samt job- og personprofil mv.: https://silkeborg.dk/Kommunen/Job/Bliv-leder-hos-os

Silkeborg Kommune er Danmarks 10. største kommune. Vi ligger midt i den smukkeste natur og har et sprudlende kulturliv, velfungerende by- og landsbysamfund og dynamiske erhvervsområder. Vi oplever en voldsom stigende tilgang af borgere – især børnefamilier – og er i dag et fællesskab med over 93.000 ressourcestærke og veluddannede borgere, og en ambition om at være 100.000 borgere i 2025. Og her spiller et godt kulturliv og gode fællesskaber en afgørende rolle.

Yderligere information:
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte Kultur- og Borgerservicechef John Bøgelund Frederiksen på tlf. 20 83 58 35. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Forventet tiltrædelsesdato: 1. oktober 2019.

Ansøgningsfrist søndag 11. august 2019.

Første samtale afholdes mandag 19. august og anden samtale afholdes tirsdag 27. august.
Kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en Garuda kompetenceprofil.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.

Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

Ansøg

 

 

Annonce
Annonce

Sangerkroppen

kursus

Udskudt pga. Covid-19

Læs mere
Henter jobs...