Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 februar 2020

Marine­konstabel

Søværnets Tamburkorps

Marinekonstabel til Søværnets Tamburkorps – instrument ”slagtøj”

Har du musik i blodet, og kunne du tænke dig at kombinere dine musikalske evner med skarp eksercits? I så fald, er du måske vores nye kollega? Søværnets Tamburkorps søger en marinekonstabel til instrumentet ”slagtøj” med snarlig tiltræden.

Om os
Søværnets Tamburkorps er Søværnets officielle musikkorps og er hjemmehørende på
Marinestation Holmen i København. Organisatorisk er Tamburkorpset underlagt Flådestation Korsør.

Om stillingen
Ved Tamburkorpset er du både musiker og soldat, men med primær fokus på opgaven som musiker. Arbejdsdagen indeholder orkesterprøver, march- og tattootræning, sangøvning samt individuel øvning
og træning. Du er selv ansvarlig for at vedligeholde uniform, instrument og andet udstyr.

Såfremt du ikke tidligere har gennemført en basisuddannelse i Forsvaret, kommer du ved
førstkommende lejlighed til at gennemføre Søværnets basisuddannelse i Frederikshavn.

Om dig
Vi forventer, at du har en professionel indstilling til livet som musiker. Det vil sige, at du er indstillet på
personlig udvikling, at du er pålidelig og at du indgår i et respektfuldt samarbejde.

Du skal endvidere være klar til at påtage dig solistiske opgaver i enkelte situationer, hvor dit instrument
er krævet. Du skal også være klar til at agere i en militær organisation med de afledte grundlæggende
krav, der er til en soldat.

Du skal kunne spille på instrumentet ”slagtøj”, hvilket indebærer marchtromme, stortromme, A2
bækkener ved parader samt tasteinstrumenter, trommesæt og diverse orkesterslagtøjsinstrumenter
under koncerter.

Du skal desuden kunne honorere Forsvarets fysiske basiskrav ved en afprøvning i rekrutteringen ved Selektionssektionen i Jonstrup, herunder bestå en helbredsundersøgelse, en fysisk test samt gennemgå og bestå forskellige skriftlige prøver. Denne afprøvning vil foregå den 28. februar 2020.

Derudover vil du blive indkaldt til at aflægge en musikprøve og en samtale. Noder og dato for prøven vil
blive tilsendt på mail.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for
Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende
myndigheder.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes
og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i
internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
Tandlæge vurderingerne erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Ansættelse sker med tiltrædelse den 1. marts 2020 eller snarest muligt.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Leder af Søværnets Tamburkorps SSG James Jensen på mobil 25 19 42 80 eller e-mail: TKP-LD@fiin.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse via e-mail: FPS-BA-BSS03@mil.dk eller på telefon 72 81 91 83.

Ansøgningsfristen er den 16.02 2020.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og du indkaldes evt. til at aflægge en musikprøve og en samtale, forventeligt afholdt i uge 9.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

SØG STILLINGEN

 

Kilde: https://karriere.forsvaret.dk/job/opslag/?vacantPositionId=162524&mediaId=4684&fbclid=IwAR36911vJ1812TykyoXMZYrIFqcSxc2IbgBBYpQoRYZl6uf8N523ga_sq4E
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...