Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 11 februar 2019

Marinekonstabel til instrumentet ”slagtøj”

Søværnets Tamburkorps, Holmen, KBH

Marinekonstabel til Søværnets Tamburkorps – instrumentet ”slagtøj”

Har du musik i blodet, og kunne du tænke dig at kombinere dine musikalske evner med skarp eksercits? I så fald, er du måske vores nye kollega? Søværnets Tamburkorps søger en marinekonstabel til instrumentet ”slagtøj” med snarlig tiltræden.

Om os
Søværnets Tamburkorps (TKP) er Søværnets officielle musikkorps og er hjemmehørende på Marinestation Holmen i København. Organisatorisk er Tamburkorpset underlagt Søværnets Operative Logistiske Støttecenter i Korsør.

Om stillingen
Ved Tamburkorpset er du både musiker og soldat, men med primær fokus på opgaven som musiker. Arbejdsdagen indeholder orkesterprøver, march- og tattootræning, sangøvning samt individuel øvning og træning.
Du er selv ansvarlig for at vedligeholde uniform, instrument og andet udstyr.
Såfremt du ikke tidligere har gennemført en basisuddannelse i Forsvaret, kommer du ved førstkommende lejlighed til at gennemføre Søværnets basisuddannelse i Frederikshavn.

Om dig
Vi forventer, at du har en professionel indstilling til livet som musiker. Det vil sige, at du er indstillet på personlig udvikling, at du er pålidelig og at du indgår i et respektfuldt samarbejde.

Du skal endvidere være klar til at påtage dig solistiske opgaver i enkelte situationer, hvor dit instrument er krævet. Du skal også være klar til at agere i en militær organisation med de afledte grundlæggende krav, der er til en soldat.

Du skal kunne spille på instrumentet ”slagtøj”, hvilket indebærer marchtromme, stortromme, A2 bækkener ved parader samt tasteinstrumenter, trommesæt og diverse orkesterslagtøjsinstrumenter under koncerter.

Du skal desuden kunne honorere kravene ved en afprøvning i rekrutteringen ved Forsvarets Personalestyrelse, herunder bestå en helbredsundersøgelse, en fysisk test samt gennemgå og bestå forskellige skriftlige prøver.

Derudover vil du blive indkaldt til at aflægge en musikprøve og en samtale. Noder og dato for prøven vil blive tilsendt på mail.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du er desuden omfattet af lov om Forsvarets Personel, hvilket betyder, at du blandt andet er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderingerne erklæres for fuldt egnet til udsendelse som musiker i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere hos daglige leder Trine Madsen på telefon 7260 4114 /mail: kontakt@tamburkorpset.dk eller dirigent Dennis Andersen på telefon 4027 5084/mail dirigent@tamburkorpset.dk.
Alternativt chefsergent John Rasmussen, telefon 7285 7522. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Anna Racic på telefon 7281 9663.

Ansøgningsfristen er den 11. februar 2019.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 08.

Ansættelse sker med tiltrædelse den 1. marts 2019 eller snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaresministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

 

Søg stillingen

 

Kilde: https://karriere.forsvaret.dk/job/opslag/?vacantPositionId=157747&mediaId=4684&fbclid=IwAR0KNrMhxky9CgAWHzRgE9QvE5Gt0lIvACKUA1pSiXSOhz3HWnZf3wxGlYc
Annonce
Annonce

Pro Tools

kursus

Godt i gang med Pro Tools

Læs mere
Henter jobs...