JOBSCENEN - Marinekonstabel til Søværnets Tamburkorps
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 1 august 2019

Marinekonstabel til Søværnets Tamburkorps

Søværnets Tamburkorps, Holmen, KBH

Rådighedsstilling – Marinekonstabel til Søværnets Tamburkorps – instrument ”Bb Cornet” (Genopslag)

Har du musik i blodet, og kunne du tænke dig at kombinere dine musikalske evner med skarp
eksercits? I så fald, er du måske vores nye kollega?

Søværnets Tamburkorps søger en marinekonstabel til instrumentet ” Bb Cornet” med snarlig tiltræden.

Om os

Søværnets Tamburkorps (TKP) er Søværnets officielle musikkorps og er hjemmehørende på Marinestation Holmen i København. Organisatorisk er Tamburkorpset underlagt Søværnets Operative Logistiske Støttecenter i Korsør.

Om stillingen

Ved Tamburkorpset er du både musiker og soldat, men med primær fokus på opgaven som musiker. Arbejdsdagen indeholder orkesterprøver, march- og tattootræning, sangøvning samt individuel øvning
og træning.

Du er selv ansvarlig for at vedligeholde uniform, instrument og andet udstyr.

Såfremt du ikke tidligere har gennemført en basisuddannelse i Forsvaret, kommer du ved
førstkommende lejlighed til at gennemføre Søværnets basisuddannelse i Frederikshavn.

Om dig

Du har tidl. været ansat ved Søværnets Tamburkorps og har fortsat en professionel indstilling til livet som musiker. Det vil sige, at du er indstillet på personlig udvikling, at du er pålidelig og at du indgår i et respektfuldt samarbejde.

Du skal endvidere være klar til at påtage dig solistiske opgaver i enkelte situationer, hvor dit instrument
er krævet. Du skal også være klar til at agere i en militær organisation med de afledte grundlæggende
krav, der er til en soldat.

Du skal kunne spille på instrumentet ” Bb Cornet”, hvilket indebærer Bb Cornet som hoved instrument ved parader m.m. samt evt. Trompet og Flygelhorn ved koncerter og lign.

Du skal desuden kunne honorere kravene ved en afprøvning i rekrutteringen ved Forsvarets
Personalestyrelse, herunder bestå en helbredsundersøgelse, en fysisk test samt gennemgå og bestå forskellige skriftlige prøver.
Kørekort til personbil ønskeligt.

Derudover vil du blive indkaldt til at aflægge en musikprøve og en samtale. Noder og dato for prøven vil
blive tilsendt på mail.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder. Du vil blive aflønnet med dagssats.

Stillingen er ledig, og skal besættes hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder. Søværnets Tamburkorps har fast tjenested vil være Marinestation Holmen i København. Du vil som rådighedsmand have tjenestested i eget hjem.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse som musiker i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til daglig leder SSG James Jensen på mail kontakt@tamburkorpset.dk og telefon 2637 3164, eller musikdirigent Dennis Andersen på mail dirigent@tamburkorpset.dk og telefon 4027 5084.
Alternativt SSG Per Christensen, SCA-K-BEM03, på telefon 7285 7523.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Birgit Jepsen via e-mail FPS-BA-BSS03@mil.dk.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Kontaktperson

Arbejdsgiver

  • Søværnets Officerskole
  • H.C.Sneedorffs Alle 3
  • 1439 København K
  • Danmark
  • Email: FPS-BA-BSS03@FIIN.DK

Ansøgning

 

Annonce
Annonce
Henter jobs...