Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 12 juli 2019

Marinekonstabel til Søværnets Tamburkorps

Søværnets Tamburkorps, KBH

Rådighedsstilling – Marinekonstabel til Søværnets Tamburkorps – instrument ”Euphonium og Bariton”

Har du tidligere været tjenestegørende i Søværnets Tamburkorps, og kunne du tænke dig igen at kombinere dine musikalske evner med dit civile liv? I så fald, er du måske vores nye kollega?

Søværnets Tamburkorps søger en rådighedsmarinekonstabel til instrumentet ” Euphonium / Bariton” med snarlig tiltræden

Om os
Søværnets Tamburkorps er Søværnets officielle musikkorps og er hjemmehørende på
Marinestation Holmen i København. Organisatorisk er Tamburkorpset underlagt Søværnets Operative
Logistiske Støttecenter i Korsør.

Om stillingen
Ved Tamburkorpset er du både musiker og soldat, men med primær fokus på opgaven som musiker.
Du vil blive indkommanderet, når vi har behov for enten en Euphonium eller Bariton spiller. Det vil typisk være til koncerter og parader og der forventes 10-20 indkommanderingsdage om året. Op til koncerter eller parader, vil du komme til orkesterprøver, hvor repertoiret indøves.

Du er selv ansvarlig for at vedligeholde uniform, instrument og andet udstyr.

Om dig
Du har indenfor de sidste år været ansat ved Søværnets Tamburkorps og har fortsat en professionel indstilling til livet som musiker. Det vil sige, at du er indstillet på personlig udvikling, at du er pålidelig og at du indgår i et respektfuldt samarbejde.

Du skal endvidere være klar til at påtage dig solistiske opgaver i enkelte situationer, hvor dit instrument er krævet. Du skal kunne spille på instrumentet ”Euphonium og Bariton”, hvilket indebærer Euphonium og Bariton som hovedinstrument ved parader m.m. samt ved koncerter og lignende arrangementer.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling og løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder. Du vil blive aflønnet med dagssats.

Ansættelsen er pr. 1. august 2019, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder. Søværnets Tamburkorps har fast tjenested vil være Marinestation Holmen i København. Du vil som rådighedsmand have tjenestested i eget hjem.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse som musiker i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til daglig leder SSG James Jensen på mail: kontakt@tamburkorpset.dk og telefon 2637 3164, eller musikdirigent Dennis Andersen på mail: dirigent@tamburkorpset.dk og telefon 4027 5084.
Alternativt SSG Per Christensen, SCA-K-BEM03, på telefon 7285 7523.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Birgit Jepsen via e-mail: FPS-BA-BSS03@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 12. juli 2019. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne, hvor du evt. vil blive indkaldt til at aflægge en musikprøve og en samtale. Noder og dato for prøven vil blive tilsendt på mail. Samtaler forventes afholdt i uge 29/30.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

ANSØG

 

 

Kilde: https://karriere.forsvaret.dk/job/opslag/?vacantPositionId=159801&mediaId=4684&fbclid=IwAR3RoCyq6WHbLX30O-_gkGCxx46RmaPb2tC3CmYIYVaNtuMuZRH3yVm7lsg
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus
13 novKøbenhavn

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...