Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 1 april 2020

Multimedie­designer

Søværnets Center for Taktik

Frederikshavn

Multimediedesigner til en helt unik arbejdsplads

Kan du lave grafisk design til både Learning Management Systems (LMS), hjemmesider og Facebook? Og brænder du for styrke udviklingen af læringsmateriale og en grafisk identitet? Så vil vi hos Søværnets Center for Taktik, meget gerne se en ansøgning fra dig.

Om os

Søværnets Center for Taktik er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner indenfor alle aspekter af maritim krigsførelse. Vi bestræber os på at sikre at vore kursister modtager den bedste undervisning, baseret på moderne pædagogiske principper.

Vores kursister kommer fra alle egne af landet, fra udstationeringer og fra sejlende tjeneste. Derfor ønsker vi at kunne tilbyde disse kursister muligheden for at kunne modtage undervisning via fjernundervisning og ”blendede-learning” forløb.

Vi er beliggende i Frederikshavn, og vi er organisatorisk underlagt Søværnets 2. eskadre. 2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer

Om stillingen

Som multimediedesigner hos os kommer du til, i samarbejde med faglærer og sagsbehandlere fra os, at drive processen med udvikling af digitaliseret læringsmateriale.
Med udgangspunkt i Forsvarets LMS system, Moodle, samt en række øvrige grafiske programmer, kommer du til at rådgive og vejlede indholdsleverandørerne i valg og implementering af grafisk design med henblik på udvikling af læringsmoduler indenfor ”blended-learning” og fjernundervisning på Søværnets Center for Taktik.
For at lykkes med at vores læringsmateriale fremstår med et moderne visuelt udtryk og med fokus på god læring, skal du være i stand til at tage ejerskab og samle trådene for de stillede opgaver, og tilsikre at de køres succesfuldt i mål.

”Vi tilbyder”
Som medarbejder hos os får du et job, hvor det altovervejende fokus ligger på at uddanne Søværnets sejlende personale. Stillingen giver dig samtidigt rig mulighed for faglig fordybelse indenfor fagområdet.
Ansættelsen hos os indebærer stor mulighed for selv at tilrettelægge arbejdsdagen. Der vil være mulighed for hjemmearbejdsdage. Handlingsprogrammet som styrer vores produktion er aftalt for et år ad gangen, og ændres sjældent. Dette giver stabilitet og gør, at du som medarbejder får mulighed for at planlægge med en lang tidshorisont. Alt sammen noget som gør arbejdsdagen hos os forenelig med et godt familieliv.

Hos os skal dine ønsker om uddannelse hænge sammen med kurser og fastholdelse af faglige kompetencer. Sammen med din leder vil der blive aftalt en udviklingsplan, der understøtter dit virke i stillingen samt i den udstrækning det er muligt, passer med dine ønsker for fremtiden..

Om dig

Du er formodentlig uddannet multimediedesigner eller tilsvarende. Du har erfaring med og lyst til udvikling af grafisk arbejde og design, og du kan fremvise eksempler fra dit tidligere virke.

Du har måske erfaring med følgende:
– Animation og video arbejde på et vist niveau
– Grafisk layout og rentegning af annoncer, publikationer, præsentationer med mere.
– Sociale medier og andre digitale kanaler
– Webdesign
– E-læring / ”blended-learning” med mere

Som person har du robusthed. Du er effektiv, hurtig og serviceminded, og du er nytænkende og eksperimenterende indenfor eget fagfelt. Du har et solidt blik for design og komposition, og du har fokus på såvel helheden som detaljen. Der udover har du stærke samarbejdsevner og evne til at opbygge relationer, og sidst men ikke mindst – så har du et godt humør

Ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Afhængigt af dine kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Der er tale om en projektstilling, der i første omgang skal besættes i 3 år.

Stillingen er ledig og skal besættes hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder. Fast tjenestested vil være Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til seniorsergent Allan Schmidt, på 72 85 53 11 eller mail 2E-TAC-UD110@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Lars Holte Sandgaard på 7281 9158.

Ansøgningsfristen er den 1. april 2020, ansøgningen sendes via linket ”send ansøgningen”.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 15.
Tiltrædelse den 1. maj 2020, eller efter aftale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Kontaktperson

Arbejdsgiver

  • Flådestation Frederikshavn
  • Flådestationen 1
  • 9900 Frederikshavn
  • Danmark
  • Email: FPS-BA-BSS25@FIIN.DK

Ansøgning

 

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5131221
Annonce
Henter jobs...