JOBSCENEN - Museumschef
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 9 oktober 2019

Museums­chef

Museum Salling, Rønbjerg, Skive Kommune

Museum Salling søger en ny museumschef, der vil sætte sig i spidsen for den fortsatte udvikling af museet.

Vi har mange projekter i gang i Museum Salling. Vi arbejder bl.a. på at få Moleret ved Limfjorden anerkendt som kandidat til UNESCOs Verdensarv. Vi skal rejse penge til ombygning af Fur Museum. Der skal laves en 10-årig udviklingsplan for Spøttrup Borg og vi skal have skruet op for forskning og branding af museet som identitetsskaber på egnen.

Da vores nuværende museumschef fratræder efter eget ønske, søger vi en museumschef, der vil drive den fortsatte udvikling af museet sammen med museets dygtige medarbejdere. Vi har de seneste år investeret i museet – Skive Museum er renoveret for 30 millioner, og der er bygget nyt magasin til vores samlinger for 8 millioner. Vi ønsker, at Museum Salling fremover står stærkere og tydeligere i det danske museumslandskab, og er en inspirerende aktør og medspiller i udforskning, perspektivering og udbredelse af viden om natur-, kunst- og kulturhistorie for Skiveegnen.

Skive Museum, Fur Museum, Spøttrup Borg og Glyngøre Kulturstation er de fire stærke ben, som tilsammen udgør Museum Salling. Museum Salling er et meget bredt funderet museum indenfor de fire fagområder: kunst, historie, arkæologi og naturhistorie. Det giver mulighed for spændende tværgående samarbejde og udnyttelse af ressourcer.

Dine vigtigste opgaver

En af dine vigtigste opgaver bliver at udarbejde en ny strategi for perioden 2021-2026, som sætter mål og handlinger for vores mange projekter.

Branding står også højt på dagsordenen. Målet er at sikre fortsat vækst i besøgstal, og opgaven består i at promovere de enkelte udstillingssteder for det, der er deres særkende – det der gør dem unikke – samtidig med, at Museum Salling fremstår som et samlet museum.

Du skal have forståelse for oplevelsesøkonomi og samskabelse. Museum Salling skal være en central aktør, som bidrager til udviklingen af egnen og indgår i samarbejder med borgere, kommunen og andre kulturaktører. Samarbejde der kan skabe ringe i vandet i det øvrige kultur- og erhvervsliv.

Du får også mulighed for at være med til at definere, hvordan ledelsen af museet skal organiseres fremover. Museum Salling har 31 faste medarbejdere. Herudover inddrages et betydeligt antal frivillige i det daglige arbejde. Museet har omkring 800 frivillige aktører, især til Bispens Marked.

Museumskendskab og relevant ledelseserfaring

Vi forventer, at du har museumskendskab og relevant ledelseserfaring – særligt i forhold til at skabe rammer for og drive udvikling. Du skal kunne skabe balance mellem ideer, økonomiske og personalemæssige ressourcer, samt en stabil stats- og kommunal driftsstøtte.

Det er vigtigt, at du har forståelse for forskning. Museets forskning foregår indenfor fagområderne kunst, natur, historie/nyere tid og arkæologi, som har hver deres samling, forskningstradition og -krav. Museets opgave bliver at fastholde forskningsniveauet for naturhistorie og arkæologi, mens forskningen i kunst og historie/nyere tid styrkes.

Du interesserer dig levende for det, der foregår overalt i Salling både i og uden for jobbet. Stillingen er fysisk placeret på museets administration i Rønbjerg, men ansvarsområdet dækker arbejdsopgaver i hele Skive Kommune.

Derudover skal du kunne understøtte et godt samarbejde med andre vigtige samarbejdspartnere fx Kulturstyrelsen.

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om Museum Salling på vores hjemmeside Museumsalling.dk
Du kan også læse mere i job- og personprofilen

Du er også velkommen til at kontakte kultur- og fritidschef Kent Sørensen på tlf. 9915 6330 / 2172 7236, hvis du vil vide mere eller er interesseret i at komme på besøg på museet.

Vi ønsker at du tiltræder 1. december. Derfor skal du sende din ansøgning senest den 9. oktober 2019.

Vi afholder samtaler den 21. oktober 2019.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne om lokal løndannelse.

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

Skive – det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv – ved fjorden, med de gode fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. Vi kalder det RENT LIV.
Læs mere på www.skive.dk

Søg stillingen her (digital formular)

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Sangerkroppen

kursus

Udskudt pga. Covid-19

Læs mere
Henter jobs...