Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 januar 2019

Museumschef

Kongernes Jelling

Nationalmuseet søger ny museumschef til oplevelsescenter Kongernes Jelling. Centret har gennem udvikling af en engagerende og fantasifuld formidling udviklet sig til en betydelig attraktion med mere end 200.000 gæster om året. Der arbejdes pt. med planer om at udvide centrets aktiviteter.

Det er centrets opgave at levere oplevelsesorienteret, involverende og perspektiverende formidling af international kvalitet til alle aldersgrupper. Formidlingen omfatter UNESCO monument-området, de mange fund og historien om Danmark og danskerne. Derfor tilbyder museet en bred vifte af oplevelser og services: Foredrag, rundvisninger, diverse arrangementer, faste udstillinger, særudstillinger, butik og cafe. Museet modtager tilskud fra Vejle Kommune og Nationalmuseet, men over halvdelen af budgettet dækkes af indtjening fra omvisninger, butik, cafe mv.

Centret er et besøgssted under Nationalmuseet, som hører til i afdelingen Museer og Slotte, der er ansvarlig for en række af Nationalmuseets besøgssteder bl.a. Frilandsmuseet i Lyngby, Kronborg Slot, Frøslev Lejren, Krigsmuseet og Trelleborg. Museumschefen refererer til vicedirektøren for Museer og Slotte og er medlem af afdelingens chefgruppe.

Arbejdsområde

Museumschefen er ansvarlig for udvikling og drift af alle centrets aktiviteter og tegner institutionen i offentligheden.

Museumschefen har det overordnede ansvar for:
• Strategiudvikling og målopfyldelse
• Personaleledelse af enhedens 8 fastansatte og op til 25 sæsonansatte medarbejdere
• Faglig og administrativ ledelse af enheden
• Budgettet, herunder udarbejdelse af årlige budget- og arbejdsplaner
• At sikre fortsat vækst i besøgstal og indtægter
• At understøtte et godt samarbejde med Nationalmuseets andre enheder og medvirke til koordineringen af afdelingens arbejde i samarbejde med de øvrige chefer
• At koordinere samarbejdet med samarbejdspartnere i Vejle Kommune, Vikingebuen, Vejle Museerne, diverse attraktioner, turistforeninger mv.
• At sikre enhedens faglige udvikling i forhold til opgaverne, herunder medvirke til kompetenceudvikling af enhedens medarbejdere

Kvalifikationer

Vi forventer, at du har en videregående museumsrelevant uddannelse.

Herudover forventer vi, at du:
• Har relevant ledelseserfaring
• Har erfaring med et eller flere af enhedens fagområder
• Har erfaring med administration, herunder økonomistyring
• Har erfaring fra projektledelse og/eller samarbejde mellem forskellige faglige kompetencer
• Er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation
• Er empatisk og serviceminded og kan skabe samarbejde med og mellem personalegrupperne
• Har forståelse for og gerne erfaring med at arbejde i en politisk styret institution
• Har gode sprogkundskaber i engelsk

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat snarest muligt. Arbejdsstedet er Kongernes Jelling i Jelling. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Der vil kunne forekomme aften- og weekendarbejde. Ansættelsen sker som chefkonsulent i henhold til Overenskomst for akademikere i Staten eller efter anden relevant overenskomst i Staten. Der kan forhandles et kvalifikationstillæg.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmesidewww.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest onsdag den 16. januar 2019.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos vicedirektør Erik Als, Erik.Als@natmus.dk , Tlf. 41 20 68 60.

SØG STILLING

 

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 730 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Udvikling, Museer og Slotte samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Kilde: Kum.dk
Annonce
Annonce

Guitar – spil til sang

kursus
30 junVest for Storebælt

Kursus på Engelsholm Højskole med DMF rabat

Læs mere
Henter jobs...