Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 17 december 2018

Musik-/ dramaunderviser

Socialpædagogiske Uddannelser i Grønland

Musik-/dramaunderviser søges til Socialpædagogiske Uddannelser i Grønland
Har du mod på nye udfordringer og er klar til nye horisonter, så har vi en spændende stilling til dig som underviser ved PI/SPS Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat. PI/SPS er det eneste socialpædagogiske seminarium i Grønland, beliggende tæt op af verdens største og smukkeste Isfjord, som er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.

Seminariet har ca. 300 studerende på 5 forskellige uddannelser: socialhjælperuddannelse, socialassistentuddannelse, professionsrettet bacheloruddannelse til socialpædagog, den decentrale pædagoguddannelse samt dagtilbudsmedhjælperuddannelsen. Vi har godt 40 ansatte hvoraf ca. 20 er undervisere.

PI/SPS dækker hele Grønland med følgende væsentlige funktionsområder:

  • at uddanne kvalificerede dagtilbudsmedhjælpere, socialpædagoger, socialassistenter og socialhjælpere
  • at forestå kurser, efter- og videreuddannelse inden for det socialpædagogiske fagområde
  • at inspirere til udvikling i den socialpædagogiske sektor – fagligt og uddannelsesmæssigt.

PI/SPS står efter indvielse af den nye bygning i Ilulissat med mulighed for et fremtidigt større optag af studerende på de nuværende uddannelser, men vi ekspanderer også inden for nye uddannelsesområder. Du bliver en del af et underviserteam ved PI/SPS med mulighed for at præge og videreudvikle undervisningsforløb i tråd med seminariets vision om at bidrage til og gøre en forskel i det socialpædagogiske praksisfelt i hele Grønland.

Vi søger en underviser inden for det musiske hovedområde med kompetencer og interesse for Udtryk, Musik, Drama og evt. det kreative værkstedsområde. Vores nye kollega skal kunne varetage undervisning på vores socialpædagogiske bacheloruddannelse og socialassistentuddannelsen i Ilulissat.

Da vi ekspanderer på kursus- og efteruddannelsesområdet, kan der ligeledes blive tale om undervisningsopgaver i forskellige forløb i hele Grønland.

Vi søger en fleksibel og udviklingsorienteret underviser, som udover at brænde for det socialpædagogiske fagområde er en god og samarbejdsvillig kollega, som møder sine omgivelser og arbejdsopgaverne med en positiv tilgang.

Følgende faglige og personlige kompetencer vægtes højt.

  • Du er uddannet pædagog med relevant kandidat- eller masteruddannelse, eller du er gymnasielærer med pædagogikum.
  • Vi ser gerne, at du har erhvervserfaring fra det pædagogfaglige arbejdsfelt og/eller undervisningserfaring for voksne.
  • Du har erfaring fra eller kendskab til Grønland og er åben over for andre kulturelle tilgange.
  • Da vi er organiseret i teams, forventes det at undervisergruppen tager ansvaret dels for egen undervisning dels for sammenhæng og progression på hele uddannelsen.
  • Den anerkendende tilgang, tillid og ansvarlighed kendetegner dig som kollega.

Løn og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Læs mere om seminariet på www.pi.sps.gl og om byen på www.avannaata.gl.

Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2019 eller snarest derefter. Der er ansøgningsfrist mandag d. 17. december 2018 kl. 8.00 (grønlandsk tid).

Ansøgning kan fremsendes via mail på adressen: allaffik@pi.sps.gl og efterfølgende tilsendes pr. post vedlagt original ansøgning med referencer og bilag. Ved udvælgelse af ansøgere til samtale tages referencer. Der kræves ny dateret straffeattest.

Ansøgningen stiles til Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium, Postboks 519, 3952 Ilulissat.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Søg jobbet”.

Søg jobbet

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/312635/musik-dramaunderviser-soeges-til-socialpaedagogiske-uddannelser-i-groenland
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om forretning og din musik

Læs mere
Henter jobs...