Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 13 april 2020

Musik- og Billedskoleleder

Gladsaxe Musik- og Billedskole

Musik- og Billedskoleleder

Leder til Gladsaxe Musik- og Billedskole
Gladsaxe Musik- og Billedskolen (GMB) er en veldrevet musik- og billedskole med en høj faglighed, dygtige og engagerede medarbejdere og elever med et højt fagligt niveau. GMB har i de senere år udviklet sig til at være en vigtig samarbejdspartner for bl.a. folkeskoler, dagtilbud og i kommunens sociale indsatser – og har i det hele taget engageret sig i kommunens musiske og kulturelle liv.

Vi søger en erfaren leder med kultur/musikfaglig baggrund, som er i stand til at skabe en fleksibel dagligdag i et trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor der lyttes til medarbejderne. Du har evner og lyst til at videreføre og videreudvikle musik- og billedskolens virke som en fælles enhed.
Du er af den overbevisning, at grundig økonomistyring og god administrativ praksis er et vigtigt fundament for skolens drift.

Vi søger en leder, der ser GMB’s potentialer i en større sammenhæng, og som samtidig tager et aktivt medansvar for GMB’s bidrag til Gladsaxestrategien og Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikkens tværgående målsætninger, idet vi satser på tværgående samarbejde i og uden for kommunen.
Du har forståelse for og evne til at arbejde i en politisk organisation.
Du er en dygtig og tydelig kommunikatør, der sørger for, at GMB er en synlig og profileret institution i kommunen.
Ambitionen er:

 • at GMB er en undervisningsinstitution med en høj pædagogisk og kunstnerisk standard
 • at GMB er et sted, hvor eleverne får de bedste forudsætninger for at udvikle deres evner og potentialer gennem musik og billedkunst
 • at GMB er en undervisningsinstitution, der gennem musik og billedkunst udvikler og forankrer kreative og bæredygtige tiltag.

Om Gladsaxe Musik- og Billedskole:

 • GMB tilbyder undervisning i musik og billedkunst inden for aldersgruppen 0-25 år
 • GMB har ca. 1100 aktivitetselever med stor overvægt af musikskoleelever
 • GMB har 32 fastansatte undervisere – alle med en stærk faglig profil
 • Administrationen består foruden lederen, af souschefen og to administrative medarbejdere med hver deres faglige speciale
 • GMB er et sted med højt til loftet, højt humør, høj faglighed, rummelighed og plads til alle.

Dine opgaver bliver desuden:

 • at medvirke til en fortsat udvikling af Musik- og Billedskolens virke, ved at udvikle attraktive tilbud i tæt samarbejde med medarbejdere og andre samarbejdspartnere
 • at lede og motivere en meget forskelligartet medarbejdergruppe med mange faglige profiler og personligheder
 • at medvirke til opfyldelse af kommunale strategier inden for området, herunder social balance og udarbejdelse af kommende politikker og strategier på kulturområdet
 • at arbejde for, at GMB drives og udvikles som en samlet enhed på tværs af musik og billedkunst, og at det sker i et i tæt samarbejde med medarbejderne.

Vi lægger særligt vægt på, at du har:

 • en relevant videregående uddannelse og gerne ledelseserfaring fra lignende stillinger
 • stor respekt og forståelse for alle kunstarters forskellighed og egenart, har kendskab til og erfaring med billedkunst og musik, herunder både den klassiske og rytmiske musikgenre
 • dokumenteret indsigt i og erfaring med økonomi og budgetlægning
 • en inkluderende tilgang, er empatisk og lydhør, og samtidig har gennemslagskraft og gode kommunikative evner
 • forståelse for det politiske system, samt evne for at navigere heri
 • evnerne til at formidle, profilere og synliggøre GMB
 • evnerne til at forankre dine visioner, strategier og udviklingsplaner i praksis og forståelsen af at stabil drift og udvikling går hånd i hånd.

Yderligere information

 • Ansøgningsfrist: 13. april 2020 (senest kl. 23.59)
 • Læs mere om Gladsaxe Musik- og Billedskole i vedlagte notatet
 • Første samtale finder sted tirsdag 21.04.2020 og anden samtale vil foregå torsdag 23.04.2020.
 • Tiltrædelse: 01.06. 2020.
 • Dit arbejdssted er på Gladsaxe Musik- og Billedskolen, som er organiseret under Børne- og Kulturforvaltningen. Du vil referere til vicedirektør Ingelise Damm
 • Stillingen er en fuldtidsstilling. Løn – og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte

 • Vicedirektør Børne- og Kulturforvaltningen Ingelise Damm, tlf. 39 57 53 30
 • Konstitueret leder af Musik- og Billedskolen Jakob Lau Grove (souschef), tlf. 39 54 20 41/23 29 47 25
 • Medarbejderrepræsentant Jens Minke (lærerrådsformand), tlf. 22 34 23 51 – telefontid: Mandage kl. 9.00-12.00

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

FNs verdensmål er vores mål
Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt. Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.

Kilde: https://signatur.frontlab.com/ExtJobs/DefaultHosting/JobDetails.aspx?ClientId=1449&WebAdId=65752
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Support inden for Produktion, Sangskrivning, It, Komposition

Læs mere
Henter jobs...