Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 30 oktober 2018

Musikalsk konstabel

Tambourkorpset ved Den Kongelige Livgarde, KBH

Musikalsk konstabel til Tambourkorpset ved Den Kongelige Livgarde
Spiller du marchtromme eller fløjte og ønsker du at være en del af flere hundrede års gamle traditioner?
Så er det måske dig, vi søger nu, idet vi søger nye kollegaer til vores korps.

Om os

Korpset ledes til dagligt af en tambourleder og består derudover af 23 konstabler, der alle er fastansatte enten som tambourtromme eller tambourfløjte/messingblæser. Tambourkorpsets repertoire er blandet marchmusik med arrangementer af nye og ældre marcher og har et højt, professionelt niveau såvel musisk som repræsentativt.

Organisatorisk er korpset underlagt Vagtkompagniet, som primært består af vagtgående værnepligtige, gardere og fastansatte befalingsmænd – i alt over 300 mand. Vagtkompagniet og herunder Tambourkorpset har til huse på Livgardens Kaserne i København. Centralt beliggende nær Rosenborg Slot og Nørreport Station.

Tambourkorpset repræsenterer Vagtkompagniet, Den Kongelige Livgarde, Forsvaret og ikke mindst Kongehuset ved (vagt-)parader, tattoos og opvisninger mm. i både ind- og udland.

Om stillingen

Som fastansat i Livgardens Tambourkorps vil du opleve en stor grad af frihed under ansvar. Du vil indgå i planlægningen af eget arbejde, herunder arbejdstid og vedligeholdelsestjeneste mv.

Alt personel tjenestegørende ved Vagtkompagniet, herunder Tambourkorpset, har gennemgået en grundlæggende militær uddannelse af mindst 4 måneders varighed. Det er derfor et krav for bestridelse af stillingerne, at du afslutter din værnepligt med udgangen af november 2018, eller allerede har været værnepligtig.

Dit daglige arbejde vil være præget af individuelle forløb og gruppeforløb med dine kollegaer, som prioriteres højt. Du kommer desuden til at lære almindelig militær eksercits, herunder march med og uden instrument i forskellige taktarter. Fast tjenestested vil være på Gothersgades kaserne i København, men du må påregne rejseaktivitet som en del af jobbet.

Om dig

Som fastansat i Tambourkorpset skal du besidde en høj grad af selvstændighed, men også en vilje og evne til at kunne indgå i korpsets tjeneste som team player, da samarbejde er en vigtig kompetence i forbindelse med ansættelse i Livgardens Tambourkorps.

Vores hverdag er præget af et højt aktivitetsniveau med mange spændende og interessante aktiviteter, hvorfor vi lægger vægt på, at du er pålidelig og omstillingsparat.

Udover dine personlige egenskaber vurderes din fremtræden og legemshøjde. Der hører derfor til stillingen et højdekrav på minimum 175 cm for mænd og 169 for kvinder. Som konstabel og tambour forventes det, at du behersker dit instrument, kan læse noder, samt at du har en grundlæggende musikteoretisk viden.

Det er en fordel, hvis du har erhvervet kørekort kategori B, men ikke et krav.

Som person besidder du godt humør og har let til smil. Du ønsker at tage aktivt del i de sociale
arrangementer i kompagniet, som er vigtig for sammenholdet i en til tider travl hverdag.

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og
Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabel-elever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du skal desuden være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til
stillingerne. Du må derfor være forberedt på at gennemgå en helbredsundersøgelse og tandlægeundersøgelse forud for ansættelse, samt du skal bestå en fysisk test. Det er et krav for
ansættelse i en af stillingerne, at du ved alle disse undersøgelser og test kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til kontakte leder af Livgardens Tambourkorps seniorsergent Morten Thurø på tlf. 41 28 46 75 eller seniorsergent Carsten Mantler på tlf. 41 87 83 44.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anna Racic på tlf. 72 81 96 63

Ansøgningsfristen er den 30. oktober 2018, ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

DEN KONGELIGE LIVGARDE

Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til de to professionelle kampenheder, I/Den Kongelige Livgarde og II/Den Kongelige Livgarde, der begge tilhører 2. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.

Kontaktperson

Arbejdsgiver

  • Gothersgades Kaserne
  • Gothersgade 100A
  • 1123 København K
  • Danmark
  • Email: FPS-BA-BSS27@FIIN.DK

Ansøgning

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4890565
Annonce
Annonce

Musiker på Facebook

kursus
19 novKøbenhavn
20 novAarhus

Få styr på din kunstnerside, få nye følgere og kommuniker med dine fans!

Læs mere
Henter jobs...