JOBSCENEN - Musikalsk leder og dirigent til Søværnets Tamburkorps
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 oktober 2019

Musikalsk leder og dirigent til Søværnets Tamburkorps

Marinestation Holmen i København

Er du ambitiøs og dedikeret i virket som dirigent, så er du måske vores kommende musikalske leder og dirigent ved Søværnets Tamburkorps.

Om os

Søværnets Tamburkorps er Søværnets officielle musikkorps, og er hjemmehørende på Marinestation Holmen i København. Tamburkorpset består af en leder, en musikalsk leder/dirigent, en tamburmajor, samt 20 musikere.

Tamburkorpset er kendetegnende ved engagement, høj musikalsk kvalitet og musikernes glæde ved at spille musik. Tamburkorpsets dagligdag består primært af musik. Tiden bliver brugt til bl.a. træning og vedligeholdelse af musikprogram, samt indøvelse af forskellige marchformationer.

Tamburkorpset optræder i ind- og udland ved ca. 100 arrangementer om året. Hovedvægten er march, tattoo og stående koncerter, hvor der spilles uden noder, men også siddende koncerter indgår.

Organisatorisk er Tamburkorpset underlagt Søværnets Operative Logistiske Støttecenter i Korsør.

Om stillingen

Stillingen som musikalsk leder og dirigent er en fuldtidsstilling, men du vil også indgå i tamburkorpsets opgaver i almindelighed. Din primære og vigtigste opgave er at give gruppen stabilitet og bidrage til korpsets musikalske udvikling qua dine musikalske og ledelsesmæssige kompetencer.

Opgaverne vil omfatte:

– Indstudering af repertoire, marchprogram, stående koncertprogram og korsatser.
– Udvikling af det musikalske repertoire.
– Ansvaret for den musikalske undervisning af korpsets medlemmer, direktion ved koncerter, indspilninger mm., samt fastsættelse af musikalsk repertoire.
– Afholdelse af optagelsesprøver.
– Udfærdigelse af arrangementer for brassband og kor.
– Rådgivning omkring medlemmernes musikalske udvikling.
– Deltagelse i planlægning af korpsets tjeneste samt efter- og videreuddannelse for korpset.
– Deltagelse i arrangementer i samarbejde med lederen af tamburkorpset.

Om dig

Du er som udgangspunkt konservatorieuddannet eller har en anden professionel musikalsk baggrund som musiker og/eller dirigent. Det er vigtigt, at du har erfaring med professionel orkesterledelse, kordirektion og at du samtidig har teknisk kendskab til messinginstrumenter.

Som person er du nytænkende, fleksibel, har gode samarbejdsevner og evner at motivere unge mennesker med forskellig baggrund. Din faglighed og din empatiske tilgang gør, at du kan udvikle både korpset og de enkelte medlemmer.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsesprocedure: Efter indledende samtaler vil enkelte ansøgere blive inviteret til en konkurrence, hvor der skal dirigeres et givent repertoire med tamburkorpset. Herefter vil den eller de kandidater, som går videre i processen, skulle afsætte en dag til afprøvning ved Selektionssektionen i Jonstrup.

Tidsplanen er følgende:

Samtaler i uge 44 ved Marinestation Holmen.
Konkurrence i uge 45 eller uge 46 ved Marinestation Holmen.
Afprøvning er onsdag, den 20. november 2019, kl. 07.45 – 15.00 ved Selektionssektionen i Jonstrup, Ballerup.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Organisationsaftale for musikere og dirigenter i Forsvaret af 23. januar 2019 mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralorganisationen af 2010 – CO10 og Foreningen af Musikere i Forsvaret.

Stillingen er tidsbegrænset med ansættelse i 3 år. Ansættelsesperioden er den 1. januar 2020 til og med 31. december 2022. Som dirigent i et militært orkester vil du skulle bære uniform.

Søværnets Tamburkorps har fast tjenestested på Marinestation Holmen i København, men Organisatorisk er Tamburkorpset underlagt Søværnets Operative Logistiske Støttecenter i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til tamburkorpsets leder, seniorsergent James Jensen på mail: TKP-LD@fiin.dk eller på telefon 2637 3164. Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Birgit Jepsen på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for uddannelser samt oplysninger om tidligere og nuværende beskæftigelse.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

SØG STILLINGEN

 

 

Kilde: Musikeren.dk
Annonce
Annonce

Rytmisk Korarrangement 2020

kursus
13 junOnline

En-dags online workshop

Læs mere
Henter jobs...