Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 3 maj 2019

Musikchef

Copenhagen Phil

Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester – søger ny musikchef. Orkestret er inde i en banebrydende udvikling med afsæt i visionen om at styrke det enkelte menneske og berige samfundet gennem musikken.

Som musikchef får du ikke blot ansvaret for et fantastisk symfoniorkester, der bidrager til det klassiske musikliv på hele Sjælland og Lolland/Falster; du bliver også katalysator for et givende samarbejde mellem orkester, bestyrelse, programudvalg og administration.
Du får mulighed for at bidrage til orkestrets strategi og fortsatte udvikling.

Musikchefen skal have ledelseserfaring, et stærkt kulturelt og gerne kunstnerisk fundament, indsigt i kulturinstitutionernes vilkår og interesse for kommercielle forhold. Musikchefen skal medvirke til at bevare og styrke orkestrets position i publikums bevidsthed gennem formidling af en bred vifte af aktiviteter til et forskelligartet publikum i alle aldre.

Om stillingen

Musikchefen er Copenhagen Phils øverste daglige chef med ansvar for alle dele af orkestrets virke. Musikchefen er over for bestyrelsen direkte ansvarlig for økonomi samt den administrative og kunstneriske ledelse af ca. 80 ansatte.

Vi søger en musikchef, der ideelt set:

• har stærke leder- og samarbejdsevner og respekt for orkestrets unikke, kunstneriske og skabende miljø

• har en klar kunstnerisk vision, musikalsk indsigt og evnen til at inspirere

• kan begejstre, motivere og skabe medejerskab

• i godt samarbejde med bestyrelsen og orkestret udmønter og videreudvikler orkestrets strategi

• evner at have et kommercielt fokus, har erfaring med økonomistyring og forståelse for administrative processer

• vedligeholder og udbygger netværket til fonde, erhvervsliv, stat, kommuner og andre samarbejdspartnere og virker for partnerskaber med andre kulturinstitutioner og andre relevante aktører

• har forståelse for beslutningsprocesser, politisk fastsatte forpligtelser samt økonomiske vilkår knyttet til Copenhagen Phil

• er en stærk og synlig kommunikator med lyst og evne til at bidrage til den offentlige debat om kulturliv i bredere forstand

Om Copenhagen Phil

Copenhagen Phil er en selvejende institution, der er finansieret via finansloven, suppleret af indtægter fra Tivoli, eksterne private arrangementer, billetsalg samt tilskud fra fonde og kommuner. Orkestret har således en strategi for ekstern finansiering til supplement af bevillinger på finansloven.

Udgangspunktet for orkestrets virke er Konservatoriets Koncertsal; koncerter og arrangementer finder dog sted over det meste af Sjælland og Lolland/Falster. En del af året spiller orkestret i Tivoli, og organisationen har et tæt samarbejde med Tivolis musikafdeling.

Copenhagen Phil brænder for gennem musikken at danne fællesskaber i samfundet på tværs af kulturelle, økonomiske og sproglige forskelle. Copenhagen Phil arbejder dynamisk, tidssvarende og på højeste niveau for at bidrage til udviklingen af musik- og kulturliv og dermed samfundet. Vi ønsker med fokus på kvalitet, integritet, innovation og entreprenørskab fortsat at være blandt de mest succesfulde symfoniorkestre i Danmark.

Løn- og ansættelsesvilkår

Tiltrædelse 1. august 2019 eller efter nærmere aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt.

Ansøgning

Ansøgningsfrist den 3. maj 2019. Ansøgning med relevante bilag skal uploades via Jobindex stilet til bestyrelsesformand Mette Klingsten. Ansøgninger kan ikke sendes via e-mail.

Tests vil indgå som en del af ansættelsesprocessen.

Alle ansøgninger behandles fortroligt og i overensstemmelse reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Beslutning om ansættelse træffes af bestyrelsen. Der er nedsat et ansættelsesudvalg med repræsentanter fra bestyrelse, orkester og administration.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Mette Klingsten på: mk@mklaw.dk eller tlf. 3144 0100.

For mere information om Copenhagen Phil se www.copenhagenphil.dk

SØG STILLING

Kilde: Musikeren.dk
Annonce
Annonce

Little Masters of Music

kursus
20 janKøbenhavn
28 janAarhus

Metode til musikundervisning i folkeskoler og musikskoler

Læs mere
Henter jobs...