Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 1 marts 2020

Musiklærer

Barselsvikar

Rønde Højskole

Pr. 1. maj 2020 søger Rønde Højskole en engageret højskolelærer til undervisning i musik- og evt. filosofifag. Ansøger skal være dygtig til at spille klaver til fællessang.

Din primære opgave bliver at varetage musikområdet og at undervise i musikfagene, som er lektioner med rytmisk musik/band, begynderguitar, begynderklaver, kor og en sangtime. Desuden afvikles der på hvert højskoleforløb en teaterkoncert, hvor den musikansvarlige er den musikalske hovedkraft. En væsentlig opgave er at understøtte elevernes lyst til at synge med på fællessang og at understøtte højskoleelevernes mulighed for at udfolde sig i musikhusets faciliteter også i fritiden.

Det er afgørende, at du er dygtig til at spille klaver, så du kan spille ved samlinger og andre fælles arrangementer i forbindelse med skolens hverdag og ved eksterne arrangementer. Og det er vigtigt, at du har lyst til at engagere dig i at udbrede kendskabet til højskolesangbogen og formidle glæden ved at synge.

Desuden indeholder vikariatet som udgangspunkt også undervisning i fagene filosofi, etik og eksistens, og som højskolelærer har man desuden en bred vifte af andre opgaver i forbindelse med værtsforpligtelser aftener og weekender. Det drejer sig om fællessamlinger, samtaler og hygge med elever, rejser, temauge, fælles planlægning med kollegaer samt deltagelse i åbent hus og andre arrangementer.

Stillingen kan enten være en fuldtids- eller en deltidsstilling, alt efter om du kan dække hele fagpaletten. Barselsvikariatet forventes at løbe frem til foråret 2021.

Klaverledsagelse er som nævnt afgørende for at besætte stillingen.

Som højskolelærer indplaceres man efter undervisningsanciennitet på det statsligt fastsatte løntrin for højskolelærere. Se løntrin på FFD’s hjemmeside.

Rønde Højskole er kendt for sine studieforberedende linjer og tiltrækker ambitiøse og engagerede unge, som præger højskolens liv på allerbedste vis. Du vil på Rønde Højskole blive en del af et dygtigt og engageret lærerteam. Du kan læse mere om skolen, lærere, fag og arrangementer på www.rondehojskole.dk.

Ansøgning med C.V. mrk. “Musiklærer” sendes i en samlet fil snarest eller senest søndag den 1/3. kl. 12 til hojskolejob@rhe.dk. Ansøgningerne vil løbende blive vurderet. Du er velkommen til at kontakte højskoleforstander Birgit Fuglsbjerg bf@rhe.dk eller viceforstander Jeppe Jensen jj@rhe.dk på tlf. 86371955 for opklarende spørgsmål.

Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Support inden for Online presence, Pressemateriale, Salg, Turné

Læs mere
Henter jobs...