JOBSCENEN - Musiklærer
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 30 maj 2019

Musiklærer

Uldum Højskole

Uldum Højskole søger en musiklærer

Vi søger en musiklærer på fuld tid til blandt andet rytmisk sammenspil/band i forskellige genrer. Vi forventer, at du har et bredt kendskab til og kunnen på de almindelige instrumenter – guitar, trommer, bas, klaver, percussion, blæs og sang. Du skal kunne favne både begyndere og øvede, og formidle glæden ved musik og det at spille sammen.

Udover sammenspilsholdene er vi også interesseret i en underviser, der fx kan byde ind med undervisning indenfor lydstudieteknik, sangskrivning, elektronisk musik eller andre vinkler og fagområder indenfor musikfaget. Se mere om vores eksisterende fagudbud på vores hjemmeside, og giv os dit bud på, hvordan musikfagene kunne se ud med dig som vores musiklærer. Vi foreslår, at du i din ansøgning giver os bud på mindst 5 fag med fagtitler og en lille tekst om indholdet af fagene, som svarer til omfanget på de tekster, vi har på vores hjemmeside om de enkelte fag.
Har du andre fag, du kan undervise i, udover dine musikfag, må du også gerne skrive lidt om dem.

Musikken fylder meget på Uldum Højskole, og det er en del af jobbet, at du skal bidrage med din faglighed ind i aktiviteter, der ligger udover den almindelige undervisning; fx når du har vagt, når vi har temauger, fællesarrangementer eller når der skal sættes gang i elevernes ”fritidsbands” uden for undervisningstiden. Vi synger meget fra højskolesangbogen og vil foretrække en ansøger, der kan spille til fællessang på klaver.

Vi gør opmærksom på, at vi allerede har en musiklærer, der underviser i kor, musikhistorie, musikledelse og sange fra højskolesangbogen, så disse fag er som udgangspunkt ikke i spil til dette job.

Profil
Vi søger en underviser, der er interesseret i at gå 100 % ind i jobbet. Vi forventer, at du er fagligt dygtig, og at du brænder for at blive lige præcis højskolelærer. Som højskolelærer på Uldum Højskole er man meget ”på”. Det faglige og selve undervisningen er én del, men mindst lige så vigtigt er højskolearbejdet og samværet med de unge højskoleelever. Højskolearbejdet udgør halvdelen af arbejdstiden og er f.eks. vagter, fællesfag, planlægning af weekender, temauger, fester, møder etc.

Vi har tæt kontakt til vores elever og sætter en ære i at elever og kursister ikke kun møder en fagligt dygtig underviser, men også et spændende menneske. Vi forventer, at du har lyst til og interesse i at bringe dine fag ind i det fælles, dvs. at du kan lave morgensamling, holde foredrag og arbejde tværfagligt med skolens øvrige medarbejdere.

Vi foretrækker ansøgere, der har lyst til at bosætte sig i en af skolens medarbejderboliger.

Om højskolen
Uldum Højskole er en almen, grundtvigsk højskole med lange kurser i 10 måneder af året og 6 uger med korte kurser om sommeren. Vi har i snit 90 elever på de lange kurser. Eleverne er et bredt udsnit af den danske ungdom, suppleret med en lille gruppe udenlandske elever som alle taler dansk. De fleste af vores elever har taget ungdomsuddannelse og er på vej ind på en videregående uddannelse.
Uldum højskole har ikke linjer og eleverne vælger frit mellem vores mange fag. Målet med fagene er dels at give inspiration og vække elevernes interesse for et fagområde, dels at bruge fagene som anledning til at mødes til en samtale om tilværelsens fælles anliggender.

Ansøgning sendes pr. brev eller mail til

Uldum Højskole
Att: Kurt Willumsen
Højskolebakken 11
7171 Uldum

kurt@uldum-hojskole.dk

 

Ansøgningsfrist fredag d. 30. maj.

Ansættelsessamtaler onsdag d. 12.juni om eftermiddagen.

Tiltrædelse 23. august.

Kilde: https://www.uldum-hojskole.dk/om-uldum-hoejskole/ledige-stillinger/?fbclid=IwAR3Vg1NuRmnW_4ApwB_TfxTB2OOH56SUeZNZcYDhNFPqaLH9Uzffpx8HXEg
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Support inden for scenen

Læs mere
Henter jobs...