JOBSCENEN - Musiklærer og vikar
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 august 2019

Musiklærer og vikar

Dybbøl Efterskole

Dybbøl Efterskole –musiklærer og vikar

Da vores dygtige musiklærer skal ud i den store verden, søger vi en lærer til en fast stilling på Dybbøl Efterskole fra 22. august 2019 eller snarest derefter.

Derudover skal vi bruge en vikar i en midlertidig stilling, som løber frem til mindst midten af oktober, med mulighed for forlængelse. Vikarstillingen kan evt.deles mellem to ansøgere, så det skal fremgå af ansøgningen, hvor stor en ansættelsesgrad du søger om som vikar.

Den faste musiklærerstilling:

Vi har brug for en musiklærer til linjefaget ”Musik”. Derudover skal du meget gerne kunne undervise i dansk og engelsk og vi hører gerne, hvad du ellers kan byde på. Dertil kommer tilsyn –morgen-, aften-ogweekendvagter.

Vi forventer af dig, at du har lyst til efterskolelivet, med alt hvad det indebærer.

Vikarstillingen:

Vi har brug for hjælp til undervisning i dansk og matematik og hører gerne, hvad du ellers kan byde på. Dertil kommer tilsyn –morgen-, aften-og weekendvagter.

Vi forventer af dig, at du har lyst til efterskolelivet, med alt hvad det indebærer. Vi er en skole, som brænder for at give vores elever et efterskoleophold, hvor det både er alvor og sjovt at gå i skole.

Efterskolelivet giver den dér helt særlige fornemmelse af fællesskab. Du er gerne ung af sind og derudover en ildsjæl, som har hjerte for elever, der har brug for ”lidt ekstra” og ønsker at skabe gode, trygge rammer for eleverne –såvel i som udenfor klasseværelset.

Dybbøl Efterskole er en specialundervisningsefterskole med plads til 85 elever.
Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling og skolen bygger på kristne værdier.

Vi søger en profil der:

Kan se sig selv i en specialundervisningssammenhæng

Kan understøtte eleverne, så de bliver bedre til at indgå i og bidrage til fællesskaber

Kan være tydelig rollemodel i en efterskoleverden, hvor samarbejde og ansvarlighed er bærende elementer

Kan bidrage i et miljø, hvor faglighed vægtes højt, både undervisningsmæssigt og (special)pædagogisk

Vi kan tilbyde et miljø, hvor…

•du bliver en del af en ambition om at skabe et godt leve-og læringsmiljø for elever med udfordringer

•du får tæt kendskab til eleverne og nært samarbejde med kolleger

•der er højt til loftet•der er rige muligheder for at udfolde sig, tænke nyt og bruge sin pædagogiske energi og begejstring

Læs mere om skolen på vores hjemmeside.

Ansættelse i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til skolens forstander, Jakob Carl Christensen, på telefon 74 48 70 80 i dagene 12.-14. august.

Ansøgningsfrist er torsdag den 15. august kl. 13.00 på: dybboelefterskole@dybboelefterskole.dk.

Samtaler afholdes tirsdag den 20. august.

Kilde: https://www.dybboelefterskole.dk/wp-content/uploads/2019/06/L%C3%A6rerstillinger-2019.pdf?fbclid=IwAR0x51kDFNcG71ukx2bWKIUpVi6-PLLar2UmS_HaADX5PRYiVbHZhEEf6ng
Annonce
Annonce

Rytmisk Korarrangement 2020

kursus
13 junOnline

En-dags online workshop

Læs mere
Henter jobs...