Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 23 november 2018

Musiklærere

Næstved Musikskole

Næstved Musikskole søger lærer/lærere i Rytmisk værksted samt guitar/el-guitar/el-bas/trommer

 Næstved Musikskole opslår hermed et antal timer i følgende fag:

  • Rytmisk værksted
  • guitar/el-guitar
  • el-bas
  • trommer

Jobprofil

Vi efterspørger altså en multifaglig musikpædagog, gerne med guitar som kerneområde. Der vil fremover kunne blive tale om at indgå i tilsvarende funktioner i andre af Næstved Kommunes lokalområder.

Undervisningen i guitar/el-guitar/el-bas/trommer forudsættes varetaget af den samme person og er placeret på Fladsåskolens to afdelinger (sydøst for Næstved). Undervisningen i Rytmisk Værksted omfatter tre hold (5-9 elever) på tre forskellige undervisningssteder.

Ansættelse sker på Næstved Musikskole. Stillingerne omfatter forskellige instrumentspecifikke undervisningsopgaver, forberedelse, møder, koncerter etc.

Næstved Musikskole er en stor og velfungerende musikskole med et stabilt og dynamisk lærerkorps. Der er gode forbindelser til København. Læs mere om musikskolen på www.musikkultur.dk.

Personprofil

Vi prioriterer ansøgere med pædagogisk konservatorieuddannelse eller anden relevant uddannelsesmæssig, kunstnerisk og pædagogisk baggrund, og som besidder en frugtbar kombination af godt humør, gode samarbejdsevner, tjek på tingene, selvstændighed og en levende interesse for at undervise børn såvel som voksne.

Ansøgere med erfaring fra relevant musikskoleundervisning prioriteres.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og FMM.

 Tiltrædelse:  1 januar eller snarest muligt derefter.

Arbejdstid

Ansættelsesgraden forventes samlet at blive ca. 15/37. Ansættelse sker pr. 1. januar 2019. Da der er en vis transport forbundet med undervisningen, er det en stor fordel, hvis man har bil.

Vil du vide mere

Læs mere om Næstved Musikskole på musikkultur.dk eller kontakt Musikskoleleder Jørgen Graven Nielsen på 25 45 08 48.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist fredag d. 23. november. Relevante uddannelsesbeviser vedhæftes.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag d. 30. november.

Ansøgning via Næstved Kommunes hjemmeside:

Ansøg her

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...