Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 11 december 2019

Musikskole­leder

Brøndby Musikskole

Vores mangeårige leder har valgt at gå på pension, og derfor søger vi en leder af Brøndby Musikskole pr. 1. februar 2020.

Tør du drømme stort – med begge ben på jorden?

I Brøndby skal alle børn og unge have mulighed for at møde musikken. Musikken skal være en uundværlig og bærende del af livet og det er musikskolens ønske, at alle børn og unge i løbet af deres opvækst stifter bekendtskab med en bred vifte af musikkens muligheder.

Brøndby Musikskole er pr. 1. januar 2020 en del af kommunens kombinerede ungdoms- og musikskole. Vi forventer derfor, at du kan favne begge områder ved både at være musisk fagligt velfunderet, involvere og have interesse og føling med børn og ungekultur generelt.
Baseret på din ledelseserfaring på det kulturelle område er det forventningen, at du bruger dit strategiske overblik samt dine stærke samarbejds- og relations evner til at skabe, vedligeholde og udvikle relationer mellem skoler, kulturhuse, politikere, forvaltning samt det øvrige lokalsamfund. Vi ser derudover gerne, at du har kendskab til musikkens mange genrer og at du benytter dette kendskab såvel som din pædagogiske indsigt til at videreudvikle og understøtte skolens faglighed og målgruppe.

Brøndby Musikskole er en velfungerende musikskole med et dygtigt og engageret personale. Der er gennem mange år opbygget en sund arbejdskultur, hvor samarbejde, tillid og dialog er nøgleord. Vi søger en dygtig og stabil leder, der lægger vægt på glæden ved musik og musikundervisning samt trivsel, engagement og ordentlighed for både elever og personale. I Brøndby Musikskole vægter vi høj faglighed, tillid og dialog med elever, lærere, forældre og samarbejdspartnere, og vi ønsker at ordet ”skole” tages seriøst. Som leder i Musikskolen bliver du en del af et samlet ledelsesteam på fire personer i den nye organisering af Brøndby Ungdoms- og Musikskole. De fire områder i organisationen er 1. Musikskole, 2. Ungdomsskole, 3. Klub & Ungemiljøer og 4. Skoletjenester & grønne områder. Hvert af disse områder har sin egen selvstændige ledelse som refererer til den overordnede leder for området.

Om Brøndby Musikskole

Musikskolen har til huse i egne nye flotte lokaler, men underviser også på de fleste folkeskoler i kommunen og er et tilbud til alle børn og unge op til 25 år bosiddende i Brøndby Kommune. Skolen er kendetegnet ved et bredt udbud af instrumenter, sammenspil og større projekter som f.eks. kulturlab, musicals, kordage, blæserklasser og rejser mv, ligesom talentpleje er et vigtigt opmærksomhedsområde.

Musikskolen har til formål:

 • gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere
 • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent
 • gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab
 • at virke til fremme af lokale musikmiljøer

Vi søger en leder, der

 • har erfaring som leder inden for det musikfaglige område
 • har en relevant musikpædagogisk og/eller musikfaglig uddannelse
 • har praksiserfaring med drift af skole og kan administrere
 • ønsker at videreføre en god arbejdskultur, der bygger på tillid og dialog og med plads til forskellighed
 • Er nytænkende og kan stå i spidsen for udvikling af en velfungerende musikskole
 • Kan påtage sig det overordnede ledelsesmæssige ansvar både i forhold til budget og personale
 • oversætter og omsætter politiske beslutninger til praksis, så de opleves meningsfulde for medarbejderne
 • har en involverende ledelsesstil og skaber samarbejde og netværk på tværs via dialog
 • kan skabe følgeskab og samtidig tør træffe de nødvendige beslutninger

Vi tilbyder en attraktiv musikskole med 16 dygtige medarbejdere, en velfungerende administration og ca. 200 instrumentalelever, hvor alle gerne vil musikken, sangen og samspillet. Vi vil gerne helt ud i byens hjørner og en af musikskolelederens første opgaver er at arbejde for at nå ud til en bredere målgruppe af byens mangfoldige demografi.

Vil du vide mere om Brøndby Musikskole eller ønsker du yderligere oplysninger om stillingen kan du henvende dig til leder af ungdoms- og musikskolen Troels Wassard Lund på tlf. 60630275

Ansøgningsfristen er onsdag den 11. december kl 12.00.

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført den 16. og 17. december 2019.

Ansøgningsfrist:

11. december 2019 12:00

Afdeling:

Brøndby Ungdomsskole

Kontaktperson:

Troels Wassard Lund

Telefon:

60630275

SEND ANSØGNING

Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...