JOBSCENEN - Musikskoleleder
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 11 august 2019

Musikskoleleder

Middelfart Musikskole

Vores mangeårige leder har valgt at gå på efterløn, og derfor søger vi en leder af Musikskolen pr. 1. oktober 2019.

Middelfart Musikskole er en meget velfungerende musikskole med et dygtigt og engageret personale. Der er gennem mange år opbygget en sund arbejdskultur, hvor samarbejde, tillid og udvikling er nøgleord. Vi søger en god og stabil leder, der lægger vægt på musikglæde, trivsel, engagement og ordentlighed for både elever og personale.

Om Middelfart Musikskole:

Musikskolen underviser på de fleste folkeskoler i kommunen og er et tilbud til alle børn og unge op til 25 år bosiddende i Middelfart Kommune. Skolen er kendetegnet ved et bredt udbud af sammenspil og store projekter som f.eks. musicals, kordage, projektuger mv. Desuden er skolen meget involveret i folkeskolernes understøttende undervisning.

Musikskolen har til formål:

 • gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere
 • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent
 • gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab
 • at virke til fremme af de lokale musikmiljøer

Middelfart Musikskoles personalepolitik lægger vægt på menneskelige værdier:

 • at skabe balance mellem arbejdsliv og fritidsliv
 • at arbejde for at have en positiv fejlkultur
 • at prioritere, at alle bliver hørt og lyttet til
 • at man bekymrer sig lige så meget om andres arbejdsbetingelser som sine egne
 • at man forholder sig som menneske til hinanden

Vi søger en leder, der

 • gerne har erfaring som leder
 • gerne har en musikpædagogisk eller musikfaglig baggrund eller som på anden vis har tilegnet sig kompetencer inden for den musikpædagogiske verden
 • ønsker at videreføre en god arbejdskultur, der bygger på tillid og dialog og med plads til forskellighed
 • står i spidsen for den videre udvikling af en velfungerende musikskole
 • påtager sig det overordnede ledelsesmæssige ansvar både i forhold til budget og personale
 • oversætter og omsætter politiske beslutninger til praksis, så de opleves meningsfulde for medarbejderne
 • har en involverende ledelsesstil og skaber samarbejde via dialog
 • kan skabe følgeskab og samtidig tør træffe de nødvendige beslutninger

 

Vi tilbyder en attraktiv musikskole med ca. 24 medarbejdere, en souschef, en sekretær og ca. 400 instrumentalelever, hvor alle gerne vil musikken, sangen og samspillet.

Desuden vil du indgå i kommunens udviklingsprojekt for skoleledere; ligesom du vil blive en del af skolelederteamet.

Som skoleleder arbejder du ud fra Middelfart Kommunes ledelsesgrundlag:

https://www.middelfart.dk/~/media/Files/Ledige%20stillinger/Medarbejder%20og%20ledelsesgrundlag%20PDF.ashx

Vil du vide mere om Musikskolen, kan du læse her: http://www.middelfartmusikskole.dk/

 

Ansøgningsfristen er den 11. august 2019.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til skole- og dagtilbudschef Grete Berggren

på tlf. 8888 5325 eller mobil 5043 1943.

Løn- og ansættelsesforhold.

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført:

 • samtale d. 19. august
 • samtale d. 26. august

Der udarbejdes test af udvalgte ansøgere og indhentes referencer mellem 1. og 2. samtale. Der indhentes en børne- og straffeattest, og ansættelsen er betinget af indholdet af disse.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via link på denne side.

SØG STILLINGEN

 

Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Support inden for scenen

Læs mere
Henter jobs...