Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 1 april 2020

Musikterapeut til plejecentre

Lyngby-Taarbæk Kommune

Musikterapeut til plejecentre i Lyngby-Taarbæk Kommune

Vil du være med til – sammen med vores anden musikterapeut – at gøre en forskel på kommunens plejecentre?

Vi ønsker en kollega der ser mening i at mindske isolationsfølelsen og skærpe livsglæden hos beboerne samt være inspirationskilde til, hvordan musik kan være en indgangsvinkel til kontakt og kommunikation selv hos meget svækkede borgere.

Stillingen ledig til besættelse senest 1. juni 2020 og er på ca. 20 timer om ugen. Målgruppen er borgere på plejecentrene, som har en demenssygdom, eller af andre årsager kan profitere af musikterapi.

Dine arbejdsopgaver består af at:

  • gennemføre musikterapeutiske forløb for enkeltpersoner og i grupperegi. En stor del af musikterapien er aktivt udøvende, så det er en klar fordel med færdigheder på guitar. Du vi også skulle stå for danse-arrangementer på nogle af plejecentrene.
  • give sparring til medarbejderne i hverdagsrelaterede musikaktiviteter, herunder at implementere relevant digital musikafspilning (MusicMind) på afdelingerne.
  • vejlede plejepersonalet i – at bruge musik og sang i den personcentrerede omsorg og i – at have et mere bevidst fokus på de emotionelle og åndelige aspekter af den palliative indsats.

Vi forventer, at du har:

  • en bachelor eller cand.mag. i musikterapi – herunder kan synge og meget gerne spille guitar
  • viden om og erfaring med målgruppen og med arbejdet som musikterapeut
  • planlæggende, koordinerende og idéudviklende evner
  • lyst til og trives med selvstændigt at strukturere og planlægge din arbejdsdag
  • erfaring med og lyst til at facilitere og formidle både mundtligt og skriftligt
  • en empatisk tilgang til borgerne

Du ansættes i den tværgående enhed Aktivitet og Frivillighed under kommunens Trænings- og rehabiliteringscenter, og refererer til afdelingslederen for Aktivitet og frivillighed, som har base på Trænings- og rehabiliteringscentret.

Dine nærmeste kolleger udgøres af den anden musikterapeut, fem fysio-og ergoterapeuter og to terapeuter med fokus på aktiviteter og frivillighed. Den tværgående terapeutgruppe har et stort sammenhold, hjælper og støtter hinanden og mødes jævnligt til fælles frokost og til personalemøder sammen med afdelingslederen.

Din base bliver på tre af de seks plejecentre, hvor du deler kontor med de andre terapeuter, som også dækker flere centre.

Du mødes en gang om ugen med din musikterapeut-kollega til supervision, og I aftaler desuden andre møder efter behov til planlægning og udvikling.

Derudover samarbejder du dagligt med sygeplejersker, plejepersonale og afdelingsledere på de plejecentre, du kommer på.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: onsdag 1. april. Samtaler forventer vi at afholde torsdag 16. april.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte musikterapeut Ulla Hyldgård på tlf. 24915852 eller afdelingsleder Charlotte Herbert på tlf. 24958649.

Ansættelsesforhold
20 timer om ugen

Tiltrædelse
1. juni 2020

Arbejdssted
Tre af de seks plejecentre i kommunen

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8825235
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Support inden for Online presence, Pressemateriale, Salg, Turné

Læs mere
Henter jobs...