Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 13 juni 2019

Ny leder

Herning Musikskole

Herning Musikskole er en selvejende institution med egen, moderne bygning med gode faciliteter. Vi er centralt placeret i Herning bymidte i et inspirerende, kulturmiljø med billedskole, sangskole og kulturhus, samt et moderne bibliotek inden for en afstand af 200 meter.

Størstedelen af undervisningen foregår på Herning Musikskole, men vi har desuden undervisning decentralt i kommunen og samarbejde med kommunens skoler.

Musikskolens leder har det overordnede pædagogiske, administrative og økonomiske ansvar over for bestyrelsen, som rummer repræsentanter for børn (forældre), voksne elever, medarbejdere, Herning Musiklærerforening samt byrådet. Lederen indgår i et team med vicemusikskolelederen. Dertil er tilknyttet et sekretariat med to deltidsansatte sekretærer og en pedel.
Musikskolen har godt 30 lærere, der varetager undervisningen af de ca. 1.000 aktivitetselever.

Undervisningstilbuddene omfatter soloundervisning, hold, kor og orkestre, musikskolens åbne talentlinjer samt flere folkeskoleprojekter. Herning Musikskole indgår desuden i kommunalt samarbejde om musiske talentklasser.

Hovedopgaver

Strategisk ledelse: Stå i spidsen for udvikling af fokus og markedsområder. Omsætte mål og vision til konkrete planer og udviklingsprojekter: Sætte retning, motivere og skabe mening – og coache og/eller sparre med medarbejdere omkring projekter og planlægning.

Musikskolen er kendetegnet ved professionelle medarbejdere, der kan og vil selv på baggrund af faglige kompetencer. Sådanne medarbejdere skal ikke styres og udsættes for management, men plejes og støttes. Det betyder, at dine vigtigste lederopgaver bliver at skabe gode faglige og trivselsmæssige rammer og struktur for samarbejde, dialog og pædagogisk udvikling af faggrupper, musikpædagogik, lærermøder m.v.

Sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne – herunder bl.a. sygesamtaler, MUS- samtaler, konflikthåndtering, krav- og rammesætning, medindflydelse (bl.a. via SU). Desuden at skabe tydelig retning og mening i formidling af strategi og politiske dagsordener og således skabe ro og tryghed, så medarbejderne oplever råderum til at agere på eget initiativ.

Dialog med elever, forældre og bestyrelse.
Økonomistyring (budgettering, og opfølgning, statistikker etc.)

Styring af lærernes arbejdstid, hvor de nye aftaler stiller krav om styring, forståelse og at skabe mening for medarbejderne.

Synlighed, kommunikation og samarbejde med vores samarbejdspartnere, ikke mindst skolerne i kommunen, – og videreudvikle samarbejder med bl.a. bibliotek, billedskole, Kultur- og Fritidsafdelingen, skoler, børnehaver, plejecentre m.m. Som musikskoleleder skal du kunne etablere og vedligeholde tværgående relationer, som skaber og udvikler gode tilbud for byens borgere.

Synlighed og samarbejde i forhold til musikskolens bestyrelse, chefen for Kultur- og Fritidschefen og politikerne.

Aktuelle udfordringer og opgaver

Nogle af de første, store udfordringer, du vil møde, er:

 • at udarbejde og implementere en strategi, der kan fastholde nuværendeelever og sikre en stigning i elevtallet
 • at udvikle samarbejdet med folkeskolerne
 • at følge op på og videreføre vores tradition for ansvarlig økonomistyring.

Din baggrund

Derfor søger vi en musikskoleleder, der:

  • har ledelseserfaring, gerne en formel lederuddannelse
  • har en musikpædagogisk eller musikfaglig uddannelse/baggrund eller som på anden vis har tilegnet sig kompetencer inden for den musikpædagogiske verden
  • har lyst til at fremme børns glæde ved musik og musikken som dannelse
  • kan stå i spidsen for og udvikle musikskolen
  • har stor kunstnerisk forståelse
  • tænker visionært og kreativt og får ideerne omsat til handling og processer
  • kan lede og inspirere såvel lærere som administrativt personale, samt sikre et godt samarbejde med eleverne
  • mestrer kommunikation både mundtligt og skriftligt
  • kan skabe sikker drift og økonomisk balance
  • kan være med til at fremme det lokale musikmiljø gennem samarbejde med lokale aktører
  • har humorAnsættelsesvilkårDer er tale om en fuldtidsstilling. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den overenskomstmæssigt berettigede organisation.

Ansættelsesprocedure

Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af bestyrelse, medarbejdere og Kultur- og Fritidschefen.

Send din ansøgning elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside.

www.herning.dk/ledige-job

Skriv gerne lidt om relevante succeshistorier, du har haft ansvaret for samt om, hvorfor det netop er dig, der skal være Herning Musikskoles nye leder. Skriv også gerne referencer, hvor vi kan indhente oplysninger.

Ansøgningsfristen er torsdag den 13. juni kl. 12.

Hvis du bliver udvalgt til samtale, får du besked samme dag og modtager dels en kort case til uddybning ved samtalen, dels en lederprofil-test, som udfyldes og drøftes med kommunens HR-afdeling inden samtalen.

Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtale onsdag i uge 25. Vi stiler mod en ansættelse pr. 1. august 2019 eller snarest derefter.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan findes på Herning Musikskoles hjemmeside

www.herningmusikskole.dk

Du er også velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Marianne Vihøj på telefon 97 12 06 52 (fastnet) eller via mail:
vihoej@hotmail.com

Herning Musikskole Nørregade 7C DK-7400 Herning

Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...