JOBSCENEN - Ny viceleder
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 9 august 2019

Ny viceleder

Herning Musikskole

Vi har nu ansat vores dygtige viceleder som leder, og står
derfor og mangler en ny viceleder.

Vil du være med til at videreføre og udvikle skolens faglige, pædagogiske
og kommunikative profil på en kreativ måde?
Vil du være med til at facilitere fællesskaber, dannelse og livsglæde gennem
musikken? Så er her muligheden for en udfordrende og spændende stilling på en
stor skole med engagerede medarbejdere.

Vi er:

En selvejende institution med undervisningstilbud over hele Herning Kommune. Vi
har ca. 900 aktivitetselever og et rigt orkesterliv. Vores smukke bygning i Herning
danner rammen om hovedparten af musikundervisningen. Perfekt beliggende
centralt i byen med koncertsal og 12 velindrettede øve- og undervisningslokaler.
Som vicemusikskoleleder ved Herning Musikskole bliver du en del af et ledelses-
team bestående af dig og musikskoleleder Katrine Høgenhaug Bæk.

Vi søger en vicemusikskoleleder, der:

• Har en musikpædagogisk uddannelse, evt. anden musikfaglig baggrund
• Mestrer kommunikation og markedsføring på strategisk niveau
• Skal kunne tage ansvar for administrative opgaver, herunder især
økonomi
• Er idérig, kreativ og udviklingsminded
• Kan yde strategisk og analytisk sparring for musikskolelederen
• Har et overordnet blik for at samle tråde og skabe overblik i processer og
samarbejder
• Det vil være positivt, hvis du har erfaring med ledelse, musikundervisning og
samarbejde ind i folkeskolen. Det er dog ikke en betingelse

Musikskolen og Herning Kommune

Musikskolen er som selvejende institution en central spiller i kulturkommunen
Herning midt i et levende musikalsk miljø, og vi samarbejder tæt med andre
kulturinstitutioner i kommunen.

Vicemusikskolelederens primære ansvarsområder er, at:

• medvirke til sikring af den daglige drift og har et særligt ansvar for budget
og regnskab
• medvirke ved ansættelser, lønaftaler og have kendskab og erfaring med
gældende overenskomst
• Udvikle skolens kommunikative profil
• bidrage til den pædagogiske udvikling
• medvirke til kompetenceudvikling af og sparring med medarbejdere
• understøtte kontakten med elever og forældre
• have ansvar for IT- området/SpeedAdmin

Stillingen er som udgangspunkt en 32 timers stilling.

Løn- og ansættelsesforhold forhandles efter gældende overenskomst mellem KL og
den faglige organisation.

Ansættelsesprocedure

Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af leder, bestyrelsesformand,
medarbejdere, Kultur- og Fritidschefen og en HR- konsulent fra Herning Kommune.

Send din ansøgning elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside
www.herning.dk/ledige-job

Skriv også gerne referencer, hvor vi kan indhente oplysninger.

Ansøgningsfristen er torsdag den 9. august kl.08:00.

Hvis du bliver udtaget til samtale, vil du blive bedt om at gennemgå en lederprofil-
test, i samarbejde med Herning Kommunes HR afdeling, inden samtalen.
Til samtalen vil du også blive præsenteret for en kort case, som du skal løse.
Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler onsdag den 14. august.
Vi stiler mod en ansættelse pr. 1. oktober 2019 eller snarest derefter.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan findes på Herning Musikskoles hjemmeside
www.herningmusikskole.dk
Du er også velkommen til at kontakte musikskoleleder Katrine Høgenhaug Bæk på
telefon 30 53 02 27 eller via mail khb@herningmusikskole.dk

Musikskolelederen kan dog ikke kontaktes i uge 28-30

Annonce
Annonce

Sangerkroppen

kursus

Udskudt pga. Covid-19

Læs mere
Henter jobs...