JOBSCENEN - Organist
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 19 oktober 2019

Organist

Vedsted kirke, Vojens

Organist søges til Vedsted kirke
Organist søges.

Vi søger en organist, til Vedsted kirke, Søvænget 1, Vedsted, 6500 Vojens, der har lyst til at være med til at skabe et godt musikliv i sognet.

Ansættelse er pr. 1. januar 2020.

Stillingen er på 25 timer gennemsnitligt pr. uge.

Vedsted Kirke er en smuk lille kirke som lægger stor vægt på kirkens musikliv. Menighedsrådet er positivt overfor en balance mellem fornyelse og tradition.

Der er mulighed for at skabe koraktivitet for både voksne og børn. Ud over gudstjenester og kirkelige handlinger har vi Søgudstjeneste, enkelte tjenester i vores fælleshus og i nabobyens aktivitetshus mm.

Vi søger en åben og imødekommende person som med sine musikkundskaber kan bidrage til kirkens liv.

Se mere den gundlæggende stillingsbeskrivelse på www.vedstedkirke.dk

Ansættelse sker ved Vedsted Sogns Menighedsråd beliggende Skovbyvej 2, Vedsted, 6500 Vojens

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er (ikke – i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.368,23 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.411,75 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.522,80 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.321,03 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Bent K. Andersen på telefonnummer 5151 9985

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Vedsted Menighedsråd på mail 8980fortroligt@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 19. oktober 2019 kl.18.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted den 23. eller 24. oktober 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

Arbejdsbeskrivelse bilag til stillingsannonce “Organist søges”

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedsted Kirke, Søvænget 1, Vedsted, 6500 Vojens Organisten ved Vedsted Kirke kan forvente en arbejdsbeskrivelse med følgende grundlæggende indhold:

  • Mulighed for deltagelse i fx. et årligt kursus for organister på Løgumkloster Højskole eller tilsvarende.
  • Organisten deltager i mindst et planlægningsmøde med Menighedsrådets kulturudvalg om det kommende års koncertarrangementer. Valg af medvirkende til koncerter foregår i samarbejde med Menighedsrådet.
  • Organisten arrangerer ca. 4 årlige aftener med koncert, korsang, musikforedrag eller lignende.
  • Organisten arrangerer og aftaler ind i mellem solist ved særlige gudstjenester – jul, påske, konfirmation osv. – musikere, som for beskedne honorarer er med til at gøre gudstjenesten festlig. En ny organist kan evt. have fornyende ideer til denne type indslag.
  • Organisten må gerne lede et voksenkor – som gerne må deltage ved 10-12 årlige gudstjenester og/eller andre kirkelige handlinger.
  • Kirkekoret vil normalt have en ugentlig øvedag – mindst en gang om måneden i kirken og ellers i Fælleshusets lokaler.
  • Organisten må gerne lede et børnekor, som kan deltage i kirkens musikalske liv.

Menighedsrådet kan evt. hjælpe med rekruttering af børn i samarbejde med Over Jerstal Skole.

  • Organisten hjælper med at finde vikar til ferieperioder og ved forfald.

Antallet af tjenester vil gennemsnitligt være:

Gudstjenester incl. jul, påske, pinse     65

Begravelser/bisættelser                      24

Bryllupper                                         8

Juleafslutninger, lørdagsdåb                4

Koncerter                                          5

Kor øveaftener à 2 timer                    36

Kor opvarmning 1 time før gudstjeneste 12

Menighedsrådet er indstillede på at tilpasse arbejdsbeskrivelsen, så en ny organist får mulighed for at fokusere på at udvikle efter interesse.

Ansøgningsfrist 19. oktober 2019 kl. 18.00.

Vi forventer at holde samtaler og prøvespilning den 23. eller 24. oktober.

Ansøgning sendes til Vedsted Menighedsråd på 8980fortrolig@sogn.dk.

Menighedsrådets formand Bent K. Andersen kan kontaktes på telefon 5151 9985.

Kontaktpersoner

Formand, Vedsted menighedsråd
Bent K. Andersen
Hovednummer: 51519985
Mobil: 51519985
8980fortrolig@sogn.dk

Arbejdsgiver

VEDSTED MENIGHEDSRÅD
Søvænget 1
6500 Vojens

Ansøgning

Søg via virksomhedens hjemmeside
Søg via e-mail: 8980fortrolig@sogn.dk
Søg telefonisk: 51519985

 

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8579949
Annonce
Annonce

DMF Support / kontoret

DMF SUPPORT

Support inden for Mental Træning, Fundraising, Iværksætteri, Ansøgning/cv, Karriere.

Læs mere
Henter jobs...